Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.01.047

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:338.43:334.012.74; JEL C80, O18, R58
Хомюк Н. Л., Павліха Н. В. Методичні підходи до аналізу розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Регіональна економіка. 2019. №1(91). С. 47-55. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-1-6.
Літер.: 10

АвториХомюк Наталія Леонідівна

кандидат економічних наук

докторант кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: nataljabilous@gmail.com

Сторінки:Павліха Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор

проректор з наукової роботи та інновацій, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами, факультет міжнародних відносин, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: -kafedra_doc@ukr.net, -pavlixa@mail.ru, -tksbug@gmail.com, mevup@eenu.edu.ua, pavlixa2@gmail.com, prorectorscience@eenu.edu.ua

Сторінки:

Анотація

Розкрито методичні підходи до аналізу розвитку сільських територій в Україні. Зазначено, що комплексний аналіз та оцінювання результатів розвитку сільських територій є невід’ємним етапом формування та реалізації стратегії диверсифікації розвитку сільських територій в Україні. Визначено базові методологічні принципи, на які потрібно спиратися під час аналізу та виявлення закономірностей розвитку сільських територій. Розглянуто методичні підходи до аналізу розвитку територій. Обґрунтовано, що визначення особливостей соціального, економічного та екологічного розвитку сільських територій дає можливість розробити дієві практичні рекомендації щодо диверсифікації розвитку окремої сільської об’єднаної територіальної громади. Розроблено методику аналізу розвитку сільських територій в Україні та виявлено етапи його здійснення: оцінювання розвитку сільських територій в Україні, діагностика розвитку сільських територій регіону, характеристика передумов диверсифікації розвитку сільських об’єднаних територіальних громад, моделювання та розроблення стратегічних напрямів диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації, моніторинг змін у розвитку сільських територій та контроль за виконанням цілей диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації.

Ключові слова:

аналіз розвитку сільських територій, децентралізація, сільська об’єднана територіальна громада, диверсифікація розвитку сільських територій, якість життя сільських жителів

Посилання

  
 1. Хомюк Н. Л. Теоретичні підходи до трактування поняття «диверсифікація розвитку сільських територій». Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка. 2018. Т. 23. Вип. 7(72). С. 134-138.
 2. Хомюк Н. Л. Децентралізація як чинник диверсифікації розвитку сільських територій. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. № 1(17). С. 85-91.
 3. Павліха Н. В., Хомюк Н. Л. Визначення сутності сільських категорій. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2017. № 19. С. 306-313.
 4. Сухоруков А. І., Харазішвілі Ю. М. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України: монографія. Київ: НІСД, 2012. 368 с.
 5. Матвєєва Ю. Т., Мирошниченко Ю. О. Експрес-діагностика рівня соціо-еколого-економічної збалансованості адміністративної території графічним методом. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 35-40.
 6. Згуровський М. З. Сталий розвиток регіонів України. Київ: НТУУ «КПІ», 2009. 197 с.
 7. Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. № 856. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF
 8. Савва М. В. Експертний висновок про Порядок і Методику проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 856). URL: http://www.ukreval.org/images/news/2017-04-01NEDeks2/ekspertnyi_vysnovok_2.pdf
 9. Павліха Н. В. Концептуальні засади управління сталим розвитком просторових систем. Луцьк: Надстир’я, 2005. 60 с.
 10. Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 р. № 79. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16


Веб-майстер П. Попадюк