Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.03.013

УДК 332.10:911.375.3; JEL R58
Борщевський В. В. Економіка великого міста: структурні трансформації в епоху глобальних змін. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 13-23. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-2.
Літер.: 20

АвториБорщевський Віктор Валентинович

доктор економічних наук, доцент

провідний науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; завідувач кафедри державного управління, ПВНЗ «Український католицький університет»

Контакти: borshchevsky@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Досліджуються особливості структурних трансформацій в економіці великих міст в умовах глобалізації. Першочергова увага приділяється виявленню пріоритетних напрямів і механізмів впливу глобальних економічних змін на еволюційні зрушення у господарській структурі великих міст. Акцентується увага на визначальній ролі великих міст в економічному розвитку сучасних держав. Це супроводжується постійним зростанням частки міського населення та зосередженням у містах дедалі більш вагомого економічного потенціалу. Водночас у світі постійно зростає кількість мегаполісів і глобальних міст. Їхньою основною перевагою є високий рівень концентрації виробничих потужностей і капіталу, а також значний людський потенціал, що дає поштовх інноваційному розвитку різних секторів міської економіки, передусім енергетики, галузі інформаційних технологій, транспорту, побутових послуг і дозвілля, банківської сфери тощо. Встановлено, що основними проблемами, з якими стикаються великі міста в епоху глобалізації, є:зниження якості соціального капіталу, посилення безпекових викликів, зростання ризиків виникнення техногенних катастроф, погіршення якості довкілля та екологічної ситуації загалом, зростання рівня навантаження на інженерну й соціальну інфраструктуру, необхідність налагодження безперебійного постачання достатнім обсягом питної води та продовольчих ресурсів. Доведено, що пріоритетними напрямами розвитку економіки великих міст у добу глобалізації є підвищення рівня мобільності населення, покращення якості його життя та забезпечення високих стандартів побутового комфорту городян, формування інноваційних інформаційно-комунікаційних мереж, налагодження якісного планування міського простору, вирішення екологічних проблем, зокрема шляхом впровадження відновлюваної енергетики та надання пріоритетності збереженню довкілля. Сформульовано пропозиції щодо першочергових заходів адаптації великих міст України до сучасних вимог глобалізації, враховуючи досвід найбільш розвинених держав світу. Зокрема, наголошено на необхідності збільшення обсягів інвестицій у розвиток інформаційних технологій та активізацію роботи з діджиталізації міського простору шляхом вивільнення частини бюджетних ресурсів, які сьогодні використовуються недостатньо ефективно та спрямовуються переважно на задоволення соціальних потреб міського населення.

Ключові слова:

структурні трансформації, великі міста, економічна глобалізація, міський простір, цифрові технології

Посилання

  
 1. Алекшина Т. Будущее в городах. Vedomosti.ru: сайт. 30.05.2017. URL: https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2017/05/24/691328-buduschee-gorodah
 2. Артюх Г. Концепції міста в працях вчених-урбаністів чиказької школи. Вісник Львівського університету: Серія соціологічна. 2008. Вип. 2. С. 347-351.
 3. Стратегічне планування та роль жителів у розбудові smart-міста: Даніела Альмейєр про досвід Австрії. Kyiv Smart City: сайт. 2018. URL: https://www.kyivsmartcity.com/news/strategichne-planuvannya-ta-rol-zhiteliv-u-rozbudovi-smart-mista-daniela-almejyer-pro-dosvid-avstri%D1%97
 4. Балашов Г. Города будущего. Геннадий Балашов: сайт. 15.06.2015 г. URL: https://balashov.com.ua/blogs/goroda_budushchego.html
 5. Баранцев П. Глобальні міста як каркас економіки. Український контекст. Тиждень.ua: сайт. 17.04.2013 р. URL: https://tyzhden.ua/Economics/77654
 6. Бовсуновский В. Город будущего: люди будут жить под. «колпаком» и мыться ультразвуком. Сегодня: сайт. 24.07.2010 г. URL: https://www.segodnya.ua/lifestyle/fun/horod-budushcheho-ljudi-budut-zhit-pod-kolpakom-i-mytcja-ultrazvukom-206756.html
 7. Віннічук Ю., Редіх Е. Де в Україні живеться комфортно і скільки це коштує. Бизнес Цензор: сайт. 09.04.2019. URL: https://biz.censor.net.ua/resonance/3118369/de_v_ukran_jivetsya_komfortno_sklki_tse_koshtu
 8. Галенко С. Стратегічний аналіз розвитку мегаполісів у конкурентному середовищі Ефективна економіка. 2014. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2966
 9. Зінченко Р. Smart City: як отримати максимум переваг від міського життя. Delo.ua: сайт. 12.04.2015. URL: https://delo.ua/business/smart-city-jak-otrimati-maksimum-perevag-vid-miskogo-zhittja-294621
 10. Київ ділиться досвідом побудови Smart City: представники українських міст ознайомилися з цифровою інфраструктурою столиці. Хрещатик: сайт. 29.07.2019. URL: http://kreschatic.kiev.ua/ua/5242/news/1564380005.html
 11. Лікуєв О., Бермишева П. Необанки: майбутнє або тупикова гілка розвитку банківської системи. Finance.ua: сайт. 05.06.2017. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/403187/neobanky-majbutnye-abo-tupykova-gilka-rozvytku-bankivskoyi-systemy
 12. Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. М. І. Мельник. Львів, 2016. 552 с.
 13. Названо топ-5 розумних міст світу. Українська правда: сайт. 14.07.2019 р. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2019/07/14/649642
 14. Процько Ю. Міста майбутнього. Siemens: сайт. 2018. URL: https://w5.siemens.com/web/ua/uk/news_press/news/2018/pages/smart-cities-trends.aspx
 15. Семенов В., Штомпель Н. Устойчивое развитие мегаполисов. Урбанистические аспекты: монография. Харьков: ХНУМГ, 2014. 339 с.
 16. Сіденко С. Креативний капітал як чинник розвитку нової економіки. Стратегія розвитку України. 2016. № 1. С. 12-16.
 17. Топ-5 найбільш розумних міст в світі. Smartbus.ua: сайт. 26.10.2018. URL: https://www.smartbus.ua/uk/top-5-najbilsh-rozumnih-mist-v-sviti
 18. Цифрове майбутнє банкінгу. SAP: сайт. 18.06.2018.URL:https://news.sap.com/ukraine/2018/06/digital-future-bank
 19. Череватський Д. Камо грядеши, промисловосте? ZN.ua: сайт. 11.08.2017. URL: https://dt.ua/energy_market/kamo-gryadeshi-promislovoste-250970_.html
 20. Швиданенко О., Антонюк Б. Формування стійкої конкурентоспроможності міст КНР. Міжнародна економічна політика. 2017. № 2(27). С. 118-136.


Веб-майстер П. Попадюк