Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.03.060

УДК [338.45:37]:352/354(477.8); JEL I28, R22
Синюра-Ростун Н. Р. Особливості формування локальної освітньої політики в об’єднаних територіальних громадах Карпатського регіону. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 60-70. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-6.
Літер.: 19

АвториСинюра-Ростун Надія Романівна

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: s-rnadia@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Досліджено особливості формування освітньої політики на рівні об’єднаних територіальних громад. Зазначено, що децентралізація повноважень дає можливість органам місцевого самоврядування самостійно формувати політику розвитку системи освіти на своїй території. Визначено основні завдання розвитку сфери освіти, які постають перед органами влади в ОТГ. Окреслено проблеми, з якими стикнулися органи місцевого самоврядування під час реалізації своїх функцій. Виокремлено основні блоки у розвитку системи освіти органами місцевого самоврядування, серед яких обов’язковий та додатковий. Показано, що громади Карпатського регіону ще не готові до ефективного розвитку системи освіти. Виділено кілька груп об’єднаних територіальних громад за станом формування локальної освітньої політики. Визначено, що в об’єднаних територіальних громадах процес формування планів розвитку освіти відбувається після або паралельно із напрацюванням стратегії розвитку громади. Проаналізовано основні блоки показників, над удосконаленням яких планують працювати органи місцевого самоврядування для удосконалення функціонування системи освіти. Виокремлено проблеми, над якими працюватимуть у громадах для підвищення якості освіти. Визначено проблеми та ризики, з якими стикаються органи місцевого самоврядування під час реалізації наданих їм повноважень у сфері освіти.

Ключові слова:

органи місцевого самоврядування, децентралізація, об’єднані територіальні громади, стратегія, план розвитку освіти

Посилання

  
 1. Біницька К., Біницька О. Республіка Польща – досвід децентралізації: децентралізація освіти в Україні. Освітній простір України. 2016. Вип. 8. С. 7-11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2016_8_3
 2. Зигало О. А. Особливості децентралізованої системи управління сферою освіти: досвід Франції. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. 2010. № 2. С. 233-239. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2010_2_32
 3. Беновська Л. Я. Проблеми бюджетного забезпечення освіти в контексті децентралізації управління. Регіональна економіка. 2016. № 1 С. 121-129.
 4. Бойко Т. Ю. Фінансування закладів освіти на міському рівні в умовах децентралізації влади в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2017. Вип. 27(2). С. 147-151. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN
 5. Кириленко О., Марчук А. Модернізація бюджетного забезпечення освіти у рамках секторальної децентралізації. Фінанси України. 2018. № 6. С. 75-90.
 6. Куделя М., Самохін І. Освіта в руках громад: чи можливі зміни? CEDOS: сайт. 16.10.2018 р. URL: https://cedos.org.ua/uk/articles/detsentralizatsiia
 7. Баранецький Т. Бюджети об’єднаних громад Львівщини: нові виклики та можливості: аналітичне дослідження. Львів, 2016. 18 с. URL: http://dialog.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/06/Byudzheti-OTG.pdf
 8. Паспорт бюджетної програми місцевого розвитку на 2018 рік. Чудейська громада: сайт. 2018. URL: https://chudeyska-gromada.gov.ua/pasporta-bjudetnih-program-09-22-16-15-03-2018
 9. Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах: постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 р. № 648. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/648-95-%D0%BF
 10. Аналіз фінансування установ Вижницької ОТГ. Плата за послуги бюджетних установ. Вижницька міська рада: сайт. 2018. URL: http://www.vnmiscrada.gov.ua/images/Zvit1kv2018/6.pdf
 11. Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / ред. І. З. Сторонянська. Львів: ІРД НАНУ, 2018. 144 с.
 12. Зубко Г. Моніторинг реформи децентралізації. Станом на 12 березня 2019 р. / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. SlideShare: Website. 2019. 28 с. URL: https://www.slideshare.net/ZubkoGennadiy/10-2019-136052949?fbclid=IwAR3JU9R6_j-Mw7pNgbpXhAXFw0dxaoalsggSkzpZESW-8QcNpNg5ggcKlmw
 13. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. Станом на 10.09.2018 р. Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 60 с.
 14. Мархлєвскі В., Процак О. Стратегія розвитку освіти в громаді: практичний порадник. К., 2018. 56 с.
 15. Стратегія розвитку освітньої галузі. Баранівецький навчально-виховний комплекс: сайт. 2019. URL: http://www.baranivci.org.ua/?fbclid=IwAR1rzqC9_FhYWs9ZnY6zEww47ILCWnKX6osumfM5eSBj11ykuxEyOJBakXw
 16. Програма розвитку освіти Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки. 2017. davydiv-otg.com: сайт. URL: http://davydiv-otg.com/index.php/osvita/metodychna-robota-z-pedahohichnymy-pratsivnykamy/item/284-prohrama-rozvytku-osvity
 17. Програма розвитку дошкільної освіти в Кам’янка-Бузькій ОТГ на 2018-2020 роки. Кам’янка-Бузька об’єднана територіальна громада: сайт. 2018. URL: https://kbmr.gov.ua/docs/123664
 18. Освітяни ОТГ Львівщини працювали над стратегією розвитку освіти. Львівський центр розвитку місцевого самоврядування: сайт. 03.07.2018 р. URL: http://lgdc.org.ua/branch/12/osvityany-otg-lvivshchyny-pracyuvaly-nad-strategiyeyu-rozvytku-osvity
 19. Щодо дотримання єдиних основних вимог розповсюдження освітнього інформування на сайтах ОТГ: лист ДОН ЛОДА від 15.12.14 р. № 01-08/3392. Освітній портал Львівщини: сайт. 2014. URL: osvitportal.lviv.ua/upload/users_files/1/upload/saytY%20OTG.docx


Веб-майстер П. Попадюк