Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.03.124

УДК 332:330.322(001.8); JEL G31
Бандура Т. І. Дослідження інвестиційного потенціалу Карпатського регіону (в інституційному секторі домогосподарств). Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 124-133. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-13.
Літер.: 13

АвториБандура Тетяна Іванівна

аспірант сектору транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: tanyaband@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Проведено огляд методик аналізу інвестиційного потенціалу регіону. Структуровано вітчизняні та зарубіжні методики з поділом на методики експертної оцінки; методики, що ґрунтуються на статистичній інформації; комбіновані методики (експертно-статистичні). Розглянуто методику С. Г. Сєрікова та О. А. Цепелєва, згідно з якою проаналізовано інвестиційний потенціал домогосподарств чотирьох областей Карпатського регіону за період 2010-2017 рр. Графічно представлено різницю доходів і витрат домогосподарств у розрізі областей Карпатського регіону. Проаналізовано динаміку приросту фінансових активів цих домогосподарств. Розраховано інвестиційний потенціал домогосподарств у розрізі областей і проаналізовано їхню здатність до участі в інвестиційних процесах. Виявлено можливі причини існуючого стану інвестиційного потенціалу домогосподарств.

Ключові слова:

інвестиційний потенціал регіону, рейтингування, інвестиційний клімат, бізнес-середовище, інвестиційна привабливість, фінансові активи, домогосподарства, сталий розвиток, інвестиційна політика, інвестиційні процеси

Посилання

  
 1. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія: у 8 т. / наук. ред. В. С. Кравців. Т. 7. Інвестиційна привабливість Західного регіону України. Львів, 2011. 204 с.
 2. Гамалій Д. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України. Вісник НБУ. 1998. № 12. С. 51-54.
 3. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие. Киев, 2001. 448 с.
 4. Хмарська І. В. Проблеми формування та оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України. Регіональна економіка. 2003. № 3. С. 138-146.
 5. Слава С., Сегварі П., Моркунайте Р. Інституційне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку територій: зарубіжний та український досвід. К.: К. І. С., 2008. 112 с.
 6. Цепелев О. А., Сериков С. Г. Методика оценки инвестиционного потенциала региона по институциональным секторам экономики. Экономический анализ: теория и практика. 2016. № 5(452). С. 124-134.
 7. Доходи та витрати населення за регіонами України за 2010 рік. Державна служба статистика України: сайт. 2011. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/03/Arch_dv.htm
 8. Доходи та витрати населення за регіонами України за 2012 рік. Державна служба статистика України: сайт. 2013. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/03/Arch_dv.htm
 9. Доходи та витрати населення за регіонами України за 2014 рік. Державна служба статистика України: сайт. 2015. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/03/Arch_dv.htm
 10. Доходи та витрати населення за регіонами України за 2016 рік. Державна служба статистика України: сайт. 2017. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/03/Arch_dv.htm
 11. Доходи та витрати населення за регіонами України за 2017 рік. Державна служба статистика України: сайт. 2018. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/03/Arch_dv.htm
 12. Загальні засади оцінки майна і майнових прав: Закон України від 12.07.2001 р. № 2658-III. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2658-14
 13. Інформація щодо розміщення ОВДП у 2019 році. Національний банк України: сайт. 2019. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63639


Веб-майстер П. Попадюк