Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.02.044

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338:486:332.146(477); JEL L83, O18, R11
Смовженко Т. С., Графська О. І. Оцінювання потенціалу розвитку туристично-рекреаційної сфери в економіці регіонів України. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 44-57. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-4.
Літер.: 10

АвториСмовженко Тамара Степанівна

доктор економічних наук, професор

професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ДВНЗ «Університет банківської справи»

Контакти: -ubs@ubs.gov.ua

Сторінки:Графська (Коркуна) (Масна) Орислава Іванівна

кандидат економічних наук

доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Львівський державний університет фізичної культури

Контакти: grafskayaorislava@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Оцінюється потенціал розвитку туристично-рекреаційної сфери та ефективність його використання в економіці регіонів України. Проведений аналіз чинників впливу на формування потенціалу туристично-рекреаційної сфери регіонів України дав змогу згрупувати їх у такі групи: природно-географічні, економічні, соціально-демографічні, інституційні, науково-технічні. Визначено основні глобальні тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг, від яких залежать вектор і можливості формування потенціалу туристично-рекреаційної сфери регіонів України з огляду на критерій стратегічної конкурентоспроможності і мету розширення масштабів розвитку та інтеграції туристичної індустрії в міжнародний ринок туристичних послуг. Аналіз залежностей основних показників розвитку туристично-рекреаційної сфери регіонів України за період 2013-2018 рр. вказав на проблему неефективного використання транспортної інфраструктури у нарощенні потенціалу розвитку туристично-рекреаційної сфери регіонів України, проте на ефективність використання туристично-рекреаційного потенціалу території позитивно вплинули як обсяги капiтальних iнвестицiй у туристично-рекреаційній сфері, так і обсяги прямого іноземного інвестування, що визначає доцільність подальшої державної та локальної політики підтримки та стимулювання як внутрішнього, так і іноземного інвестування у розвиток туристично-рекреаційної індустрії регіонів України.

Ключові слова:

регіон, економіка, туристично-рекреаційна сфера, потенціал розвитку, оцінювання

Посилання

  
 1. Travel & Tourism economic impact Ukraine 2018. World travel & tourism council: Website. URL: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/ukraine2018.pdf
 2. Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 168-р. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80
 3. Валовий регіональний продукт у 2013 році: стат. зб. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2015/zb/04/zb_vrp_2013.pdf
 4. Офіційний курс гривні до іноземних валют (середній за період). Національний банк України: сайт. 2019. URL: https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls
 5. Валовий регіональний продукт у 2017 році: стат. зб. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/04/zb_vrp_2017.pdf
 6. Travel &Tourism Economic Impact. World Travel & Tourism Counsil: Website. URL: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/archived/regions-2019/world2019.pdf
 7. Регіони України 2018: стат. зб. Ч. 2. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ru2ch2019.pdf
 8. Туристична діяльність в Україні: стат. бюлетень. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm
 9. Вахович І. М., Малімон В. В. Інституційні теорії у системі теорій розвитку регіональних ринків медичного туризму. Економічний форум. 2017. № 3. С. 34-44.
 10. Мазаракі А. А. Детермінанти розвитку туризму. Туризм XXI століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності: матеріали Міжнар. наук. практ. конф. (Пряшів, 10-11 квіт. 2019 р.). Київ: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2019. С. 76-78.


Веб-майстер П. Попадюк