Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2021.02.091

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 351/354:[332.122:911.375](477.8); JEL H70, O18, R11
Ткач С. М. Управління розвитком міст на засадах концепції Smart City у Західному регіоні України. Регіональна економіка. 2021. №2(100). С. 91-99. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-9.
Літер.: 13

АвториТкач Соломія Миколаївна

кандидат економічних наук, старший дослідник

старший науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: t.solomija@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Установлено, що в умовах стрімкої цифровізації суспільства виникла потреба модифікувати системи управління міст в Україні відповідно до нової концепції урбаністики Smart City. Проведено аналіз стратегічних пріоритетів запровадження концепції Smart City у практику вітчизняних міст на центральному, регіональному (області Західного регіону України) та локальному (міста обласного значення) рівнях. Здійснено порівняння та огляд практики використання адміністраціями 34 міст обласного значення Західного регіону України відкритих даних, різноманітних е-сервісів, визначено стан запровадження інструментів е-врядування на місцях. На основі отриманих результатів аналізу здійснено розподіл міст обласного значення Західного регіону України за рівнем використання е-послуг, які були представлені на їхніх офіційних сайтах, на чотири групи: 1) пасивні, 2) початківці, 3) активні, 4) прогресивні. Визначено головні проблеми локальної політики трансформації міст обласного значення Західного регіону України. Обґрунтовано пріоритетні напрями вдосконалення регіональної та локальної політики забезпечення сталого розвитку міст відповідно до критеріїв концепції Smart City.

Ключові слова:

урбанізація, управління містом, Smart City, децентралізація, цифровізація, сталий розвиток, регіон

Посилання

    Зайцева Л. М., Серьогін С. М., Антонов В. В. та ін. Методологічні підходи до визначення проблемних територій та напрями регулювання їх подальшого розвитку: монографія / ДРІДУ НАДУ при Президентові України. Д., 2003. 144 с.


Веб-майстер П. Попадюк