Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2023.02.034

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.3:911.37; JEL J18, O20, R12
Жук П. В., Сірик З. О. Реформа децентралізації та питання управління агломераціями в Україні. Регіональна економіка. 2023. №2(108). С. 34-40. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-2-3
Літер.: 10

АвториЖук Петро Володимирович

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: pzhuk@ukr.net, (032)270-7037

Сторінки:Сірик Зеновій Орестович

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри фундаментальних дисциплін, Львівський інститут Українського державного університету науки і технологій; доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: zsiryk62@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Розглянуто питання управління агломераціями. Указано на труднощі в узгодженні інтересів адміністративно-територіальних утворень, які діють в їхніх межах. Досліджено форми управляння агломераціями, що використовуються у світовій практиці. Звернуто увагу на переваги об’єднання суб’єктів агломерацій в окремі адміністративно-територіальні одиниці з відповідним набуттям агломераційними об’єднаннями правосуб’єктності. Проведено оцінювання результатів реалізації вітчизняної реформи децентралізації в частині добровільного об’єднання територіальних громад, що розташовані в межах агломераційних утворень, ядрами яких є обласні центри та міста із спеціальним статусом, і зроблено висновок про загалом низьку результативність цього шляху вирішення проблем управління агломераціями та необхідність пошуку додаткових управлінських форм і можливостей для регулювання агломераційних процесів в Україні.

Ключові слова:

агломерація, форми управління, правосуб’єктність, обласні/регіональні центри, реформа децентралізації, територіальні громади

Посилання

  
 1. Бойко-Бойчук О. В. Державне управління розвитком міста: моделі та механізми: монографія. К.: Пульсари, 2010. 234 с.
 2. Богачов С. В. Управління розвитком міських агломерацій в Україні: економіко-правові проблеми. Схід. 2015. № 5. С. 14-17.
 3. Метрополійні процеси в регіоні: концептуальні підходи та прикладні аспекти просторового аналізу: науково-аналітична доповідь / наук. ред. М. І. Мельник. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2014. 65 с.
 4. Назарко А. Т. Міські агломерації в Україні: проблеми правової інституціоналізації. Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. 2011. Вип. 61. С. 144-150.
 5. Дронова О. Л., Лис Я. С. Управління міськими агломераціями: європейський досвід для реформ в Україні. Український географічний журнал. 2016. № 1. С. 47-52.
 6. Бодрова І. І. Проблеми законодавчого визначення статусу міських агломерацій в Україні. Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. 2017. Вип. 34. С. 12-25.
 7. Пелехатий А. О., Патицька Х. О. Міська агломерація як механізм взаємодії територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації в Україні. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Т. 30(69). № 3. С. 116-123.
 8. Льош С. Завдання та зміст комунальних планів забудови. Організаційні форми та методи просторового планування адміністративних районів України з врахуванням досвіду Німеччини. Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2008. С. 23-29.
 9. Територіальні громади. Децентралізація: сайт. 2022. URL: https://decentralization.gov.ua/newgromada
 10. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2021 р.: стат. зб. Київ: Держстат України, 2021. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/05/zb_chuselnist%202021.pdf


Веб-майстер П. Попадюк