Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2023.02.041

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.13; JEL Q10, Е20, R11
Керецман Н. І. Концептуальні засади вдосконалення механізму управління територіальними громадами на основі інтегрованого розвитку. Регіональна економіка. 2023. №2(108). С. 41-49. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-2-4
Літер.: 14

АвториКерецман Наталія Іванівна

аспірант кафедри економіки і підприємництва, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Контакти: biggcshef@gmail.com

Сторінки:

Анотація

У статті визначено тлумачення понять «концепція», «інтеграція» та «концепція інтегрованого розвитку». Встановлено, що для розроблення концепції інтегрованого розвитку використовують матеріали аналітичних досліджень, застосовують різні методи і методики аналізу (соціально-економічний, порівняльний, SWOT-аналіз, PESTLE-аналіз). Доведено, що завдяки розробленню концепції інтегрованого розвитку у територіальних громадах будуть реалізовані завдання стратегічного розвитку із використанням ефективності інтегрованих взаємозв’язків суб’єктів та об’єктів громади та їх органічного поєднання. Адже таким чином забезпечується доступність і прозорість стратегічного планування з дотриманням принципу сталого розвитку територій, визначаються пріоритетні проєкти і програми, створюється синергетичний ефект від інтеграції зовнішніх і внутрішніх дій суб’єктів громади, співробітництва їх для зростання конкурентоспроможності громади, збереження навколишнього середовища. Визначено, що формування концепції інтегрованого розвитку здійснюють на основі принципів, які використовують у відносинах соціально-економічної діяльності на території територіальної громади як закритої системи, що взаємодіє у відкритому просторі національного, міжнародного, регіонального рівня та інших просторових утворень (ринковий, економічний, соціальний, екологічний та інші специфічні відкриті простори).

Ключові слова:

управління, територіальні громади, концепція інтегрованого розвитку, інтеграція

Посилання

  
 1. Буднікевич І. Муніципальний маркетинг: теорія, методологія, практика. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. 648 с.
 2. Hrynchyshyn I., Panukhnyk O., Bil M., Popadynets N., Patytska Kh., Leshchukh I. Scientific-methodical foundations of estimation of territorial communities’ endogenous capacity in Ukraine in conditions of decentralization. Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the 6th. International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). 2019. Р. 314-319. DOI: https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.61
 3. Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник. Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні–DESPRO. К.: ТОВ «София-А», 2012. 88 с.
 4. Олексюк Г. В., Лисяк Н. М., Попадинець Н. М. Концептуально-структурні моделі ендогенного потенціалу об’єднаних територіальних громад як передумова підвищення їх конкурентоспроможності. Економіка України. 2019. № 3. С. 52-69. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2019.03.052
 5. Олексюк Г. В., Куйбіда В. С., Лисяк Н. М., Попадинець Н. М. Організація планування розвитку територій у контексті децентралізації державного управління: поєднання інтегрованих, просторових та економічних підходів. Економіка України. 2021. № 11. С. 23-38. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.11.023
 6. Олексюк Г. В., Попадинець Н. М., Лисяк Н. М. Концептуальна фінансово-економічна модель урбанізованих систем. Економіка та право. 2020. № 2 (57). С. 84-94. DOI: https://doi.org/10.15407/econlaw.2020.02.084
 7. Олексюк Г. В., Хром’як Й. Я., Попадинець Н. М. Маркетингова стратегія як інструмент реалізації стратегічного плану розвитку територіальних громад. Економіка України. 2022. № 7 (728). С. 67-87. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.07.067
 8. Олексюк Г. В., Попадинець Н. М., Самотій Н. С. Управління територіальними громадами на засадах територіального маркетингу: теоретико-методологічні аспекти. Регіональна економіка. 2021. № 3(101). С. 15-27. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-3-2
 9. Шульц С. Л., Луцків О. М. Структурно-технологічні зрушення в економіці регіонів у контексті перспектив розвитку смарт-спеціалізації. Регіональна економіка. 2021. № 2(100). С. 15-26. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-2
 10. Борщ Г. А., Вакуленко В. М., Гринчук Н. М., Дехтяренко Ю. Ф., Ігнатенко О. С., Куйбіда В. С. Ткачук А. Ф., Юзефович В. В. Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг: навч. посіб. К., 2017. 107 с.
 11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування та використання земель: Закон України від 17 червня 2020 р. № 711-ІХ. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-20#Text
 12. Про затвердження Порядку формування Концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади: наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 22 вересня 2022 р. № 172. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-22#Text
 13. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text
 14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій: Закон України від 9 липня 2022 року № 2389-ІХ. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2389-20#Text


Веб-майстер П. Попадюк