Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2023.02.080

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.24.01:314.7; JEL E20
Іванюк У. В. Соціально-демографічний аспект формування потенціалу резилентності соціально-економічної системи України. Регіональна економіка. 2023. №2(108). С. 80-87. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-2-8
Літер.: 12

АвториІванюк Уляна Володимирівна

кандидат економічних наук

доцент кафедри менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка»; старший науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: ivaniuk.ulana@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Розкрито сутність соціально-демографічного виміру формування потенціалу та його місце у структурі резилентності соціально-економічної системи України. Обґрунтовано доцільність обліку офіційно зареєстрованих безробітних, які виїхали за межі країни. Охарактеризовано витрати населення, які в умовах шоків і криз загалом знижуються, що також є чинником зниження потенціалу резилентності соціально-економічної системи країни. Запропоновано використання грошових заощаджень населення як одного з індикаторів формування потенціалу резилентності соціально-економічної системи впродовж шокового періоду. Адже вони можуть забезпечити страхову захищеність фізичних осіб на випадок непередбачених подій і сприяють підвищенню життєвого рівня населення. Наголошено на потребі в активізації потенціалу українського економічно активного населення, яке не повною мірою виконує функцію механізму реагування та мінімізації наслідків потрясінь для національної економіки.

Ключові слова:

стійкість системи, резилентність соціально-економічної системи, соціально-демографічний вимір, потенціал соціально-економічної резилентності

Посилання

  
 1. Briguglio L., Cordina G., Farrugia N., Vella S. Conceptualising and measuring economic resilience. Pacific Islands Regional Integration and Governance, 2005. Pp. 26-49. DOI: https://doi.org/10.22459/PIRIG.11.2005.03
 2. DataBank. World Development Indicators. World Bank Group: Website. 2022. URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
 3. Михайлов Д. Скільки українців, які поїхали з країни через війну, планують повертатися – опитування. Суспільне. Новини: сайт. 2022. URL: https://suspilne.media/386273-skilki-ukrainciv-aki-poihali-z-kraini-cerez-vijnu-planuut-povertatisa-dodomu-opituvanna
 4. Мельник М. І., Лещух І. В. Вплив збройної агресії Росії на ендогенний потенціал регіонів України. Економіка України. 2022. № 9. С. 21-44. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.09.021
 5. Мульска O. Міграційні ризики та загрози стабільного розвитку національної економіки як стратегічні об’єкти політики регулювання. Економічний аналіз: зб. наук. пр. 2021. Т. 31. № 2. С. 34-43. DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.02.034
 6. Бойко А. Забезпечення стійкості національної економіки. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 4. С. 16-27.
 7. Булек М., Луцевич О. Стійка Україна. Захист суспільства від російської агресії. Лондон: Королівський інститут міжнародних відносин, 2020. URL: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2020-10/2020-09-17-resilient-ukraine-boulegue-lutsevych-ukainian.pdf
 8. Activity rates by sex, age and citizenship (%). Data Browser. Eurostat: Website. 2022. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSA_ARGAN__custom_4620142/default/table?lang=en
 9. Державна служба статистики України: сайт. 2022. URL: https://www.ukrstat.gov.ua
 10. Structure of earnings survey: monthly earnings. Eurostat: Website. 2022. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/earn_ses_monthly/default/table?lang=en
 11. Петренко Я. Неорганізовані нагромаджені заощадження в механізмі трансформації заощаджень в інвестиції. Економіка України. 2010. № 1. С. 54-59.
 12. Статистика фінансового сектору. Національний банк України: сайт. 2022. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial


Веб-майстер П. Попадюк