Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Дацко Олеся ІгорівнаДацко Олеся Ігорівна

кандидат економічних наук, кандидат технічних наук

доцент кафедри менеджменту мистецтва, Львівська національна академія мистецтв

Контакти: olesya.datsko@gmail.com

Сторінки:СпівавториГурняк Ігор Любомирович

Мокій Анатолій Іванович

Науменко Наталія Сергіївна

Павліха Наталія Володимирівна

Яремчук (Струк) Олександра ІгорівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352/354:330.837:330.341.1(477); JEL O18
Мокій А. І., Павліха Н. В., Науменко Н. С., Дацко О. І. Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад України. Регіональна економіка. 2018. №4(90). С. 17-27. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.04.017_u.php.


Розкрито напрями підвищення ефективності інституціонального забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад України. Сформовано критерії та пріоритети прогресу територіальних громад, а також формування базису їх життєздатності та сталого розвитку. Окреслено теоретичні засади формування інституціонального забезпечення інноваційного регіонального розвитку, проаналізовано інституціональне забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад України, запропоновано напрями його вдосконалення з урахування провідного світового досвіду. 
територіальна громада, інституціональне забезпечення, інноваційний розвиток, прогрес територіальних громад Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.43:633.1+332.22
Гурняк І. Л. Додана вартість як базис економічного розвитку територіальних громад / І. Л. Гурняк, О. І. Дацко, О. І. Яремчук // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 37-47.

Літер.: 19


Проаналізовано теоретико-методологічні підходи до формування доданої вартості. Окреслено ресурсний базис для створення доданої вартості та її капіталізації в економічну додану вартість у процесі життєдіяльності територіальних громад, конкретизовано, що первинним джерелом додаткової вартості є Земля. Визначено розподіл ролей держави, громади та громадянина у продукуванні та споживанні доданої вартості територіальних громад в Україні. Доведено, що територіальна громада є суб’єктом підприємницької діяльності, яка для забезпечення своєї економічної самодостатності та ефективності має продукувати не лише додану вартість, але й економічну додану вартість. Окреслено процес створення економічної доданої вартості територіальною громадою. Аргументовано, що у процесі життєдіяльності територіальні громади оптимізують обсяг продукованої доданої вартості, оскільки не мають хремастичних інтересів. 
додаткова вартість, економічна додана вартість, територіальна громада, енергетичний запас, розвиток ЦитуванняДацко О. І. Вплив міжнародної міграції на посилення загроз економічній безпеці держави // Проблеми зовнішньої міграції України та інших пострадянських держав : матеріали засідання круглого столу / Редкол.: М. І. Флейчук, У. В. Щурко, Н. І. Черкас, О. Б. Василиця. – Львів: Сполом, 2014. – С. 25-29. {re2016.04.022.002}

Мокій А. І. Напрями забезпечення безпеки розвитку територіальних громад у процесі реформи адміністративно-територіального устрою України : аналітична записка / А. І. Мокій, О. І. Дацко // Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. – 2015. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ter_gromadu-0ba09.pdf {re2016.04.125.004}

Гурняк І. Л. Додана вартість як базис економічного розвитку територіальних громад / І. Л. Гурняк, О. І. Дацко, О. І. Яремчук // Регіональна економіка. – 2015. – № 1(75). – С. 37-47. {re2016.04.125.005}

Дацко О. І. Гуманітарні імперативи зміцнення економічної безпеки України. Львів: Ліга-прес, 2015. 672 с. {re2018.04.017.005}

Дацко О. І., Гурняк І. Л., Яремчук О. І. Додана вартість як базис економічного розвитку територіальних громад. Регіональна економіка. 2015. №1. С. 28-37. {re2018.04.017.007}

Мокій А., Дацко О. Напрями забезпечення безпеки розвитку територіальних громад у процесі реформи адміністративно-територіального устрою України: аналітична записка. К.: НІСД, 2015. 26 с. {re2019.04.053.009}


Веб-майстер П. Попадюк