Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Павліха Наталія ВолодимирівнаПавліха Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор

проректор з наукової роботи та інновацій, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами, факультет міжнародних відносин, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: -kafedra_doc@ukr.net, -pavlixa@mail.ru, -tksbug@gmail.com, mevup@eenu.edu.ua, pavlixa2@gmail.com, prorectorscience@eenu.edu.ua

Сторінки:СпівавториВойчук Максим Володимирович

Дацко Олеся Ігорівна

Мокій Анатолій Іванович

Науменко Наталія Сергіївна

Хомюк Наталія ЛеонідівнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122:338.43; JEL O18, Q18, R58
Хомюк Н. Л., Павліха Н. В. Концептуальні підходи до розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 71-78. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-7.

Літер.: 18


Досліджено різноманітні типи розвитку сільських територій для обґрунтування концептуальних підходів його забезпечення в умовах реалізації реформи децентралізації. Виокремлено сталий, стійкий, зрівноважений, аграрний, соціально-економічний, сільськогосподарський, інтегрований, комплексний, перспективний типи розвитку сільських територій. Розкрито сутність понять «розвиток сільських територій» та «сільський розвиток» та запропоновано їх застосування як тотожних. Запропоновано розвиток сільських територій розглядати як соціо-еколого-економічний процес розширеного відтворення розвитку сільських територій, що забезпечує гармонійне зростання економічної, соціальної, демографічної, етнічної та екологічної сфер. Визначено, що поняття «стійкий», «зрівноважений», «збалансований» у науковій літературі розкрито у межах дослідження пріоритетів сталого розвитку сільських територій. Вважаємо, що комплексний розвиток сільських територій пов’язаний з децентралізацією та створенням об’єднаних територіальних громад, які розпоряджаються наявними природними, економічними, соціальними та фінансовими ресурсами. Визначено, що узагальнюючим критерієм, який характеризує розвиток сільських територій, є якість життя сільських жителів. На основі вивчення досвіду Європейського Союзу проаналізовано ймовірні шляхи розвитку сільських територій, при цьому обґрунтовано необхідність застосування інтегрованого підходу, тобто ідентифікацію розвитку сільських територій як диверсифікованого, пропорційного, комплексного тощо. 
розвиток сільських територій, децентралізація, типологія розвитку сільських територій, сталий розвиток сільських територій, якість життя сільських жителів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122:338.43:334.012.74; JEL C80, O18, R58
Хомюк Н. Л., Павліха Н. В. Методичні підходи до аналізу розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Регіональна економіка. 2019. №1(91). С. 47-55. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-1-6.

Літер.: 10


Розкрито методичні підходи до аналізу розвитку сільських територій в Україні. Зазначено, що комплексний аналіз та оцінювання результатів розвитку сільських територій є невід’ємним етапом формування та реалізації стратегії диверсифікації розвитку сільських територій в Україні. Визначено базові методологічні принципи, на які потрібно спиратися під час аналізу та виявлення закономірностей розвитку сільських територій. Розглянуто методичні підходи до аналізу розвитку територій. Обґрунтовано, що визначення особливостей соціального, економічного та екологічного розвитку сільських територій дає можливість розробити дієві практичні рекомендації щодо диверсифікації розвитку окремої сільської об’єднаної територіальної громади. Розроблено методику аналізу розвитку сільських територій в Україні та виявлено етапи його здійснення: оцінювання розвитку сільських територій в Україні, діагностика розвитку сільських територій регіону, характеристика передумов диверсифікації розвитку сільських об’єднаних територіальних громад, моделювання та розроблення стратегічних напрямів диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації, моніторинг змін у розвитку сільських територій та контроль за виконанням цілей диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації. 
аналіз розвитку сільських територій, децентралізація, сільська об’єднана територіальна громада, диверсифікація розвитку сільських територій, якість життя сільських жителів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352/354:330.837:330.341.1(477); JEL O18
Мокій А. І., Павліха Н. В., Науменко Н. С., Дацко О. І. Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад України. Регіональна економіка. 2018. №4(90). С. 17-27. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.04.017_u.php.


Розкрито напрями підвищення ефективності інституціонального забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад України. Сформовано критерії та пріоритети прогресу територіальних громад, а також формування базису їх життєздатності та сталого розвитку. Окреслено теоретичні засади формування інституціонального забезпечення інноваційного регіонального розвитку, проаналізовано інституціональне забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад України, запропоновано напрями його вдосконалення з урахування провідного світового досвіду. 
територіальна громада, інституціональне забезпечення, інноваційний розвиток, прогрес територіальних громад Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:911.375]:[339.922+338.244.47]; JEL O18, R22, R58
Павліха Н. В., Войчук М. В. Концептуальні засади управління сталим розвитком міста в умовах європейської інтеграції та реалізації реформи децентралізації. Регіональна економіка. 2018. №3(89). С. 29-35. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.03.029_u.php.

Літер.: 19


Розкрито концептуальні засади управління сталим розвитком міста в умовах європейської інтеграції та реалізації реформи децентралізації. Запропоновано підходи до визначення категорій «місто» та «сталий розвиток міста». Обґрунтовано, що регіональними передумовами, які мають безпосередній вплив на сталий розвиток міста, є: інституційні, соціальні, економічні, екологічні передумови. Виявлено, що в структурі наявних методичних підходів до оцінювання рівня сталого розвитку міста та аналізу ефективності управління цим процесом існують певні розбіжності, що свідчить про потребу їх удосконалення для застосування під час діагностики управління сталим розвитком міста. Запропоновано застосовувати синергетичний підхід до вивчення проблематики управління сталим розвитком міста, який дозволяє виявити міжсередовищні інтеграційні закономірності самоорганізації розвитку міста як складної соціо-економіко-екологічної системи. Обґрунтовано, що в контексті реалізації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом доцільно запровадити напрями підвищення ефективності стратегічного управління сталим розвитком міста. 
місто, сталий розвиток, управління сталим розвитком міста, європейська інтеграція, ефективність управління Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Павліха Н. В. Роль науки і освіти в забезпеченні сталого розвитку держави та її регіонів / Н. В. Павліха // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 171-172.ЦитуванняПавлов В. І., Павліха Н. В. Концептуальні засади управління сталим просторовим розвитком. Вісник економічної науки України. 2007. № 1(11). С. 119-124. {re2018.03.029.010}

Павліха Н. В. Принципи просторового менеджменту сталого розвитку. Економіка України. 2006. № 1. С. 40-45. {re2018.03.029.015}

Павліха Н. В., Хомюк Н. Л. Визначення сутності сільських категорій. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2017. № 19. С. 306-313. {re2019.01.047.003}

Павліха Н. В. Концептуальні засади управління сталим розвитком просторових систем. Луцьк: Надстир’я, 2005. 60 с. {re2019.01.047.009}

Павліха Н. В. Концептуальні засади управління сталим розвитком просторових систем. Луцьк: Надстир’я, 2005. 60 с. {re2019.03.071.008}


Веб-майстер П. Попадюк