Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Хвесик Михайло АртемовичХвесик Михайло Артемович

доктор економічних наук, професор, академік НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України

директор, завідувач відділу проблем використання та охорони водних ресурсів, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Контакти: reception.ecos@gmail.com

Сторінки:СпівавториБистряков Ігор Костянтинович

Клиновий Дмитро ВіталійовичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.3:330.15:342.35(477); JEL О13, Q21, Q28, Q32
Хвесик М. А., Бистряков І. К., Клиновий Д. В. Євроінтеграційний концепт забезпечення сталого просторового розвитку України. Регіональна економіка. 2018. №4(90). С. 5-16. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.04.005_u.php.


Стаття присвячена концептуальним підходам до реалізації євроінтеграційних прагнень України через забезпечення її сталого просторового розвитку інноваційними механізмами системної економіки, децентралізацію та залучення влади і бізнесу до співпраці через механізми публічно-приватного партнерства. Метою публікації є окреслення загального євроінтеграційного концепту забезпечення сталого просторового розвитку України, побудованого на застосуванні різноманітних форм та інструментів публічно-приватного партнерства в умовах поточної неспроможності публічного сектору забезпечити сталий і збалансований розвиток територій та їхню конкурентоспроможність в середовищі глобальної економіки. Наголошено на важливості формування платформних бізнес-екосистем публічно-приватної співпраці та запровадження європейських форм управління просторовим розвитком за типом агенцій та проектних офісів а також розширення прав громад у використанні природних ресурсів як активів територіального розвитку. 
євроінтеграція, сталий просторовий розвиток, природні ресурси, публічно-приватне партнерство Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.15:504.062.2:330.3
Хвесик М. А. Еколого-економічне регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку / М. А. Хвесик // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 64-76.

Літер.: 9


Висвітлюються актуальні проблеми еколого-економічного регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку, роль природно-ресурсних обмежень соціально-економічного розвитку та вигоди для України від інтеграції, запропоновано нові підходи щодо формування інституціонального простору взаємодії міжнародних організацій природоохоронного характеру та урядів окремих країн. 
природокористування, еколого-економічне регулювання, ресурсоекономічний чинник, екологічна стратегія, інституціональний простір ЦитуванняХвесик М. А., Быстряков И. К., Клиновой Д. В. Пространственная организация и направления использования природного богатства Украины. Экономика Украины. 2016. № 7(648). С. 46-65. {re2018.04.074.008}

Малік М. Й., Хвесик М. А. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та еколого-безпечного агропромислового виробництва. Економіка АПК. 2010. № 5. С. 3-12. {re2019.03.071.003}

Економіка природокористування: глосарій основних термінів / заг. ред.: М. А. Хвесик. Київ: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2017. 105 с. {re2020.01.084.003}

Економічна оцінка природного багатства України: монографія / заг. ред.: С. І. Пирожков, М. А. Хвесик. Київ: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2015. 396 c. {re2020.01.084.004}


Веб-майстер П. Попадюк