Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Мікула Надія АнатоліївнаМікула Надія Анатоліївна

доктор економічних наук, професор

директор Інституту транскордонного співробітництва та європейської інтеграції (м. Львів)

Контакти: miknad@ukr.net

Сторінки:СпівавториГусєва Марія Олександрівна

Кравців Василь Степанович

Музичук Оксана Євстахіївна

Пастернак (Дейнека) Олена Іванівна

Тимечко Ірина Романівна

Толкованов В'ячеслав Вікторович

Цибульська Юлія Орестівна

Цісінська Оксана БогданівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146.2: 332.122.5
Мікула Н. А. Механізми забезпечення конкурентоспроможності в транскордонному просторі / Н. А. Мікула, Ю. О. Цибульська, О. Б. Цісінська // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 239-249.

Літер.: 5


Окреслено теоретичні засади розробки механізмів забезпечення конкурентоспроможності в транскордонному просторі. Зокрема, узагальнено підходи до сутності транскордонного простору та конкурентоспроможності в транскордонному просторі. Акцентується увага на необхідності побудови спільних і зближенні наявних механізмів забезпечення конкурентоспроможності у транскордонному просторі та ролі влади в цих процесах. Виявлено, що забезпечення конкурентоспроможності у транскордонному просторі відбуватиметься шляхом запозичення чи поширення дії наявних механізмів конкурентоспроможності з / на сусідні території або / та формування нових спільних механізмів у транскордонному регіоні для набуття останнім конкурентних переваг. Так, у статті пропонується підхід до забезпечення конкурентоспроможності в транскордонному просторі шляхом конвергенції правових та організаційно-економічних механізмів забезпечення конкурентоспроможності з кожного боку кордону. 
транскордонний простір, конкурентоспроможність, механізм, механізми забезпечення конкурентоспроможності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мікула Н. А. Обговорення Національної доповіді "Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні" / Н. А. Мікула // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 242-245.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мікула Н. А. Національна доповідь "Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні" (основні положення проекту) / Н. А. Мікула, В. В. Толкованов // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 7-19.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мікула Н. А. Концептуальні підходи до дослідження кон'юнктури транскордонного ринку / Н. А. Мікула, О. І. Пастернак, І. Р. Тимечко, М. О. Гусєва // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 17-22. 

Визначено сутність транскордонного ринку та його місце в системі регіональних та міжнародних ринків. Розкрито особливості транскордонного регіону, які впливають на функціонування транскордонного ринку. Запропоновано концептуальні підходи до дослідження кон’юнктури транскордонного ринку, які охоплюють принципи, основні завдання дослідження, алгоритм здійснення аналізу, джерела інформації та методи з метою виявлення і аналізу тенденцій, чинників і умов, що впливають на розвиток конкурентного середовища в транскордонному регіоні. Відображені основні положення можуть бути використані для методичних рекомендацій аналізу кон’юнктури транскордонного ринку. 
транскордонний регіон, транскордонний ринок, прикордонний регіон, регіональний ринок, кон’юнктура транскордонного ринку, транскордонне співробітництво Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мікула Н. А. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення / Н. А. Мікула // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 254-255.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мікула Н. А. Транскордонне підприємництво - досягнення і проблеми на шляху євроінтеграції / Н. А. Мікула // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 232-233.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Тимечко І. Р. Регіональні дослідження впливу прикордонної торгівлі на життєдіяльність мешканців прикордоння / І. Р. Тимечко, Н. А. Мікула, О. Є. Музичук // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 175-181. 

Розглянуто вплив прикордонної торгівлі на життєдіяльність мешканців прикордоння на основі соціологічного дослідження, а також отичних регіональних досліджень. Вивчено поведінку й мотивацію людей у різних аспектах (залежно від віку, національності, соціального стану, освіти, місця проживання тощо) та умови, що визначають масовість зайнятих у прикордонній торгівлі, формування транскордонних потоків на основі соціальних ознак. Обґрунтовано роль та місце прикордонної торгівлі в життєдіяльності населення прикордонних територій. Запропоновано напрями вдосконалення нормативно-правової бази організації прикордонної торгівлі в умовах участі України в СОТ. 
прикордонна торгівля, прикордонна територія Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мікула Н. А. Конкурентоспроможність прикордонних територій / Н. А. Мікула, О. І. Пастернак // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 235-237.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мікула Н. А. Транскордонні кластери / Н. А. Мікула, О. І. Пастернак // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 228-229.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кравців В. С. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія / В. С. Кравців, Н. А. Мікула // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 221-223.ЦитуванняКонвергенція регіонів у транскордонному просторі / Н. А. Мікула, Є. Е. Матвєєв, В. В. Толкованов та ін. ; відп. ред. Н. А. Мікула ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2012. – 368 с. {re2016.04.056.001}

Mikula N. Specific features of organization of new cross-border cooperation forms / N. Mikula, Y. Matvyeyev, I. Tymechko // Problemy wspolczesnej Europy – ujecie interdyscyplinarne / Red.: R. Fedan, B. Petrecka, S. Dyrda-Macialek ; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Economiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. – Jaroslaw, 2014. – P. 31-38. {re2016.04.125.008}

Мікула Н. А. Стратегія формування та підтримки розвитку транскордонних кластерів / Н. А. Мікула // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2008. – Вип. 3(71). Кластери та конкурентоспроможність прикордонних територій. – 546 с. – C. 129-141. {re2017.01.063.006}

Мікула Н. А., Базилюк В. Б.  Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації кластерів // Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія: Економічні науки. 2011. Вип. 1. С. 138-145. {re2018.01.048.003}

Бєлєнький П. Ю., Мікула Н. А., Матвєєв Є. Е. Конкурентність на транскордонних ринках. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2005. 214 с. {re2018.03.044.012}

Мікула Н. А. Єврорегіони: досвід та перспективи. Львів: ІРД НАН України, 2003. 223 с. {re2018.03.044.013}

Мікула Н. А. (ред.). Рекомендації щодо впровадження нових форм транскордонного співробітництва. Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2010. 150 с. {re2018.03.044.016}

Рекомендації щодо впровадження нових форм транскордонного співробітництва / ред. Н. А. Мікула. Львів: ІРД НАН України, 2010. 150 с. {re2020.02.058.015}


Веб-майстер П. Попадюк