Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2010.03.046

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Мальська М. П. Організаційно-економічні засади управління розвитком просторових систем послуг / М. П. Мальська // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 46-53.

Автори

Анотація

Досліджено проблему формування та функціонування просторових систем послуг, а також створення обґрунтованої системи управління цими процесами на державному та регіональному рівнях в Україні в умовах глобалізації, регіоналізації, інноваційного розвитку та постіндустріальної трансформації, соціальної орієнтованості національної економіки. Автором детерміновано стратегічні цілі управління розвитком просторових систем послуг та конкретизовано механізми їх досягнення на макро-, мезо- та локальному рівнях. Значну увагу приділено підходам до удосконалення системи просторового планування, яке визначено засадничим механізмом забезпечення ефективності і збалансованості розвитку просторових систем послуг.

Ключові слова:

послуги, просторова система послуг, управління розвитком просторових систем послуг


Веб-майстер П. Попадюк