Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.04.024

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.77:330.131(477.8)
Музика І. С. Особливості кредитного забезпечення розвитку Карпатського регіону України / І. С. Музика // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 24-32.
Літер.: 3

Автори

Анотація

Здійснено аналіз стану та тенденцій кредитного забезпечення областей Карпатського макрорегіону. Визначено динаміку показників, які характеризують ресурсну базу комерційних банків регіону загалом та в розрізі областей, які входять до його складу. Визначено основні проблеми забезпечення регіону банківськими кредитними ресурсами.

Ключові слова:

макрорегіон, банківська система, банки, ресурсна база, кредитне забезпечення

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77:332.1
Козоріз М. А. Механізм управління кредитним потенціалом регіону / М. А. Козоріз, І. С. Музика // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 98-106.

Літер.: 4


Розраховано рівень забезпеченості регіону кредитними ресурсами. Розроблено модель відтворення кредитного потенціалу регіону та запропоновано механізм управління його кредитним потенціалом. 
кредитний потенціал, регіон, рівні управління, модель відтворення, механізм управління Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.1.078.3: 336.71.067
Дзедзик І. Б. Причини та проблеми виникнення банкострахування в Україні / І. Б. Дзедзик // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 154-160.

Літер.: 10


Тенденція фінансового ринку України до інтеграційних процесів особливо загострилась в період фінансової кризи, що спровокувало виникнення банкоцентричних процесів та загострення конкурентного середовища. Досліджено утворення нових видів фінансових інституцій: фінансових холдингів, фінансових супермаркетів та структур типу bancassurance, які несуть з собою не лише підвищення банківської конкуренції, а й призводять до виникнення нових ризиків, зокрема ризику відмивання тіньових доходів. 
банки, страхові компанії, фінансові об’єднання, ризики, відмивання грошей Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71
Огерчук М. О. Особливості діяльності банків з іноземним капіталом в Україні / М. О. Огерчук // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 121-128.

Літер.: 18


Розкрито сутність понять «банк з іноземним капіталом» та «іноземний банк». Проаналізовано участь іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі та діяльність банків з іноземним капіталом в період фінансової нестабільності. Розглянуто напрямки впливу іноземного капіталу на розвиток банківської системи України і вітчизняної економіки. 
банк з іноземним капіталом, іноземний банк, іноземний капітал, фінансова глобалізація, банківська система Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.5:338.43(477.8)
Крупін В. Є. Зовнішньоекономічний вектор розвитку сільських територій Карпатського регіону України / В. Є. Крупін // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 40-47.

Літер.: 6


Здійснено аналіз розвитку сільських територій Карпатського регіону України з позиції зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено структуру, обсяги й особливості експортно-імпортних потоків сільськогосподарської продукції та продуктів харчування областей регіону. Виділено основні загальнодержавні та специфічні для Карпатського регіону перешкоди на шляху розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, розташованих на сільських територіях. Акцентовано на необхідності активізації експортної діяльності на сільських територіях як у сфері агропромислової продукції, так і несільськогосподарського виробництва та послуг. 
сільські території, зовнішньоекономічна діяльність, сільське господарство, Карпатський регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:336.77(477)
Пшик Б. І. Теоретичні і практичні аспекти застосування ковенантів у практиці фінансово-кредитних відносин / Б. І. Пшик // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 168-176.

Літер.: 5


Досліджено сутність та особливості застосування ковенантів у сфері фінансово-кредитних відносин як засобу управління цими відносинами та ризиками, що виникають у процесі їх здійснення. Пропонуються визначення та класифікація ковенантів. Розроблено пропозиції щодо їх законодавчого закріплення та використання в діяльності суб’єктів фінансового ринку України. 
ковенант, фінансовий ковенант, фінансовий ринок, фінансово-кредитні відносини Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.12:330.131.7
Третяк В. В. Програмно-цільовий підхід до забезпечення економічної безпеки регіону / В. В. Третяк, Т. М. Гордієнко // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 34-42.

Літер.: 15


На підставі вивчення та аналізу світового та вітчизняного досвіду із планування розвитку територіально-економічних систем розроблена модель програми забезпечення економічної безпеки регіону. Основою формування економічної безпеки прийнятий соціально-економічний розвиток регіону. Визначено чинники підвищення ефективності використання програмно-цільового підходу на рівні регіону. Розроблені вимоги до регіональної програми забезпечення безпеки економіки регіону. 
регіон, програмно-цільовий підхід, економічна безпека 


Веб-майстер П. Попадюк