Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.04.080

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336. 71-047.64(477)
Слав'юк Р. А. Вплив адекватності капіталу на показники діяльності банків України / Р. А. Слав'юк // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 80-85.
Літер.: 7

Автори

Анотація

Розглянуто значимість капіталу банку для забезпечення його фінансової стійкості, обґрунтовано зв’язок між рівнем адекватності банківського капіталу та фінансовою стійкістю банків та банківської системи України в цілому.

Ключові слова:

банківський капітал, достатність банківського капіталу, фінансова стійкість, фінансова стійкість банку, норматив адекватності банківського капіталу

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Слав'юк Р. А. Сучасний навчальний посібник для вивчення фінансів підприємств реального сектора економіки України / Р. А. Слав'юк // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 255-257.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.7
Алєксєєв І. В. Методичні засади інтегрального оцінювання надійності недержавних пенсійних фондів в Україні / І. В. Алєксєєв, О. І. Білик // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 140-147.

Літер.: 26


Визначено суть поняття надійності недержавних пенсійних фондів та розроблено основні методичні засади оцінювання їхньої надійності. Встановлено, що дієвим способом розкриття інформації про надійність фінансових інститутів є використання рейтингів. Визначення класу надійності НПФ має стати основою для надання їм права на здійснення пенсійного забезпечення громадян на другому рівні пенсійної системи України. Для оцінювання надійності НПФ та її зміни пропонується використання системи показників, детермінованих із врахуванням якісних і кількісних параметрів, які характеризують діяльність НПФ. Побудована система комплексного оцінювання надійності НПФ дає змогу присвоєння відповідного класу та рівня надійності. 
недержавний пенсійний фонд, фінансова стійкість, фінансова надійність, інтегральне оцінювання, клас і рівень надійності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:65.012.32
Слобода Л. Я. Обґрунтування методів управління власним капіталом банків / Л. Я. Слобода, Н. Я. Юрків // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 117-123.

Літер.: 3


Висвітлено проблемні питання управління банківським капіталом за економічної нестабільності та обґрунтовано критерії вибору методів управління власним капіталом банків для забезпечення функціональної достатності капіталу потребам розвитку національної економіки з урахуванням міжнародного досвіду. 
банківський капітал, методи управління власним капіталом банків, капіталізація, Базель ІІІ Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.522.4:[338.45:37](477.82)(477)
Юкіш В. В. Стан формування людського капіталу у Волинській області в системі освіти у контексті загальноукраїнських тенденцій / В. В. Юкіш // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 43-50.

Літер.: 10


Розглянуто основні тенденції у розвитку людського капіталу в Україні та специфіку його формування у Волинській області. Здійснено аналіз освітньої складової в якісному становленні людського капіталу області. Графічним способом продемонстровано динаміку змін у формуванні людського капіталу. Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності його використання та ліквідації регіональних диспропорцій. 
людський капітал, потенціал, освіта, знання, тенденції, ефективність 


Веб-майстер П. Попадюк