Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.04.141

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.26:332/1(477)
Паранчук С. В. Тенденції фінансування оборотного капіталу в економіці регіонів України / С. В. Паранчук, О. М. Чубка // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 141-149.
Літер.: 7

Автори

Анотація

Удосконалено формулювання терміна «фінансування оборотного капіталу». Наведено статистичну інформацію щодо оборотних активів в економіці України та у Львівському регіоні у 2012 р., а також проведено порівняльну характеристику результатів. Запропоновано класифікацію видів економічної діяльності залежно від структури оборотних активів. Проаналізовано структуру оборотних активів у розрізі окремих елементів (запасів товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, поточних фінансових інвестицій, грошових коштів) за видами економічної діяльності. Визначено основні причини нераціональної структури оборотного капіталу.

Ключові слова:

оборотний капітал, фінансування, запаси товарно-матеріальних цінностей, дебіторська заборгованість, грошові кошти, поточні фінансові інвестиції

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:[658:330.341.1]:332.1
Алєксєєв І. В. Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення / І. В. Алєксєєв, С. В. Паранчук, О. С. Червінська // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 99-108.

Літер.: 7


Досліджено важливість розвитку інноваційної діяльності підприємств. Зазначено, що проведення цілеспрямованої інноваційної політики полягає у забезпеченні реалізації інноваційних програм та проектів. Розглянуто пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано фінансування інновацій та інвестиції на інноваційну діяльність в Україні. Запропоновано показники оцінки інноваційної діяльності підприємств та сутність стимулювання інноваційних проектів. 
інноваційна діяльність, об’єкти та суб’єкти інновацій, пріоритетні напрями інноваційної діяльності, джерела фінансування інновацій, стимулювання інноваційного процесу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.1:338.43
Прунцева Г. О. Концептуальна модель управління процесом фінансування розширеного відтворення сільськогосподарських підприємств / Г. О. Прунцева // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 130-135.

Літер.: 5


Розкриваються основні складові механізму управління процесом фінансування розширеного відтворення сільськогосподарських підприємств, виокремлюються специфічні елементи за наявними концептуальними блоками. Запропоновано алгоритм оптимізації процесу фінансування розширеного відтворення сільськогосподарських підприємств, основними складовими якого є чотири конститутивні блоки такої системи: діагностика фінансового стану та виявлення прихованих резервів, фінансове планування і прогнозування, забезпечення фінансовими ресурсами витрат, контроль за цільовим використанням коштів. 
концептуальна модель, фінансування, розширене відтворення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.764.1:336.71(477)
Дудинець Л. А. Аналіз стану динаміки проблемних активів банківської системи України / Л. А. Дудинець // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 130-140.

Літер.: 9


Здійснено аналіз стану, динаміки і структури проблемних активів у банківській системі України. Оцінено обсяги резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, сформованих в українській банківській системі за період 2006–2013 рр. Наведено динаміку обсягів проблемних активів та визначено їх вплив на фінансові результати банківської системи. За результатами аналізу статистичних даних сформульовано висновки щодо ефективності управління проблемними активами. 
проблемні активи, проблемні кредити, кредитні операції, банківська система, резерви за активними операціями 


Веб-майстер П. Попадюк