Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.04.130

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.764.1:336.71(477)
Дудинець Л. А. Аналіз стану динаміки проблемних активів банківської системи України / Л. А. Дудинець // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 130-140.
Літер.: 9

Автори

Анотація

Здійснено аналіз стану, динаміки і структури проблемних активів у банківській системі України. Оцінено обсяги резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, сформованих в українській банківській системі за період 2006–2013 рр. Наведено динаміку обсягів проблемних активів та визначено їх вплив на фінансові результати банківської системи. За результатами аналізу статистичних даних сформульовано висновки щодо ефективності управління проблемними активами.

Ключові слова:

проблемні активи, проблемні кредити, кредитні операції, банківська система, резерви за активними операціями

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Дудинець Л. А. Вплив проблемних активів на стабільність функціонування банківських установ / Л. А. Дудинець // Регіональна економіка. – 2011. – №2(60). – С. 115-121. 

Проаналізовано причини виникнення проблемних активів, розглянуто питання їхнього впливу на діяльність банківських установ України та заходи, які сприятимуть позбавленню банками таких активів для стабілізації функціонування банківської системи України. Наведено динаміку обсягів резервів та визначено їх вплив на фінансові результати банківської системи. 
проблемні активи, банківська система, резерви за кредитними операціями Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77:330.131(477.8)
Музика І. С. Особливості кредитного забезпечення розвитку Карпатського регіону України / І. С. Музика // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 24-32.

Літер.: 3


Здійснено аналіз стану та тенденцій кредитного забезпечення областей Карпатського макрорегіону. Визначено динаміку показників, які характеризують ресурсну базу комерційних банків регіону загалом та в розрізі областей, які входять до його складу. Визначено основні проблеми забезпечення регіону банківськими кредитними ресурсами. 
макрорегіон, банківська система, банки, ресурсна база, кредитне забезпечення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336. 71-047.64(477)
Слав'юк Р. А. Вплив адекватності капіталу на показники діяльності банків України / Р. А. Слав'юк // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 80-85.

Літер.: 7


Розглянуто значимість капіталу банку для забезпечення його фінансової стійкості, обґрунтовано зв’язок між рівнем адекватності банківського капіталу та фінансовою стійкістю банків та банківської системи України в цілому. 
банківський капітал, достатність банківського капіталу, фінансова стійкість, фінансова стійкість банку, норматив адекватності банківського капіталу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 657:336.71
Колчар Ю. О. Методичний підхід до визначення ставки дисконтування для оцінки нематеріальних активів банку у межах доходного підходу / Ю. О. Колчар // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 123-129.

Літер.: 10


Розкрито суть ставки дисконтування для визначення вартості нематеріального активу у межах доходного підходу. Досліджено методику визначення середньозваженої вартості капіталу банку як базову ставку для знаходження ставки дисконтування при оцінці нематеріального активу. Проаналізовано доцільність застосування різних видів моделі САРМ для визначення вартості власного капіталу банку, на основі проведеного аналізу встановлено оптимальні моделі для визначення вартості власного капіталу банку залежно від активності банку на фондовому ринку. Проаналізовано додаткові премії за ризик та низьку ліквідність, які є обов’язковими елементами ставки дисконтування. 
нематеріальний актив, оцінка, доходний підхід, ставка дисконтування, модель САРМ 


Веб-майстер П. Попадюк