Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.04.182

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71(477.83)
Волкова О. К. Реструктуризація банківського сектора Львівської області / О. К. Волкова // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 182-187.
Літер.: 10

Автори

Анотація

Досліджено динаміку розвитку банківського сектора Львівської області у посткризовий період. Проаналізовано структурні перетворення банківських систем у регіоні. Розглянуто особливості функціонування банків Львівщини, динаміку їх чисельності, насиченість регіону банківськими установами.

Ключові слова:

банк, банківська мережа, відділення банку, реструктуризація, концентрація

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:330.131.7
Чаплига В. В. Управління операційним ризиком в забезпеченні ефективності функціонування банку / В. В. Чаплига // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 150-156.

Літер.: 10


Розглянуто питання визначення та управління операційним ризиком, його безперервного моніторингу і аудиту. Запропоновано інтегрований підхід до формування системи управління операційним ризиком на основі національних та міжнародних стандартів як важливого чинника забезпечення безперервності та підвищення ефективності діяльності банку. 
операційний ризик, оцінка, моніторинг, система управління ризиком, інтегрований підхід, стандарти, ефективність функціонування, банк Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.27
Слав'юк Н. Р. Особливості дефолтів за суверенними зобов'язаннями країн світу / Н. Р. Слав'юк // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 170-175.

Літер.: 8


Розглянуто сутність та історію дефолтів суверенних зобов’язань держав. Проаналізовано сучасні дослідження науковців щодо оцінки фінансових наслідків дефолтів для економік країн світу. Оцінено сучасний стан державної заборгованості уряду Греції. 
дефолт, державний борг, платоспроможність уряду, вартість суверенних облігацій, кредитні рейтинги, реструктуризація державної заборгованості Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.142.2:336.71(477)
Владичин У. В. Регіональні особливості розвитку іноземного банківництва в Україні / У. В. Владичин // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 158-167.

Літер.: 7


Досліджено та виявлено особливості регіонального розподілу банківських установ з іноземним капіталом, проаналізовано обсяги здійснюваних операцій та прибутковість іноземних банків у регіональному розрізі. Проведена порівняльна оцінка регіональної мережі структурних підрозділів банків з іноземним капіталом, що діють в Україні, та подано рекомендації щодо покращення привабливості регіонів та забезпеченості їх банківськими послугами. 
іноземне банківництво, банк з іноземним капіталом, регіональний розподіл банків, концентрація іноземних банків Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14:352 (477.83)
Возняк Г. В. Особливості формування місцевих бюджетів у контексті забезпечення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування (на прикладі Львівської області) / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 96-105.

Літер.: 9


Проаналізовано сучасні тенденції формування місцевих бюджетів на прикладі Львівської області. Досліджено склад та структуру власних фінансових ресурсів зведеного бюджету області. Визначено особливості забезпечення місцевих бюджетів Львівської області власними доходами. Виокремлено проблеми формування місцевих бюджетів Львівської області та запропоновано можливі напрями вдосконалення процесів нарощення власної дохідної бази. 
місцеві бюджети, фінансова спроможність, органи місцевого самоврядування, доходи бюджету 


Веб-майстер П. Попадюк