Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2014.01.149

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 17.022.1:338.48(477-25)
Кучай О. В. Умови та шляхи формування іміджу Києва як європейського культурно-історичного центру / О. В. Кучай // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 149-157.
Літер.: 17

Автори

Анотація

Розглядається туристичний імідж Києва як європейського культурно-історичного центру. Аналізуються шляхи формування позитивного образу міста та умови його покращення в контексті розвитку туристичної галузі. Пропонуються принципи зростання популярності Києва серед іноземних туристів.

Ключові слова:

туризм, туристичний імідж регіону, бренд, Київ, розвиток туризму

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48:339.137(477)
Колосінська М. І. Дослідження конкурентоспроможності туристичного ринку України / М. І. Колосінська // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 185-193.

Літер.: 12


Обґрунтовано доцільність дослідження конкурентних переваг туристичного ринку на основі звітів Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) щодо визначення індексу конкурентоспроможності країни у сфері подорожей і туризму (ІКПТ). Розглянуто та проаналізовано ІКПТ, а також його складові. Змодельовано туристичний профіль України за 2007-2011 рр. на основі середньоарифметичних бальних показників субіндексів та індексів конкурентоспроможності України за досліджуваний період. Подано та окреслено основні конкурентні переваги та недоліки туристичної конкурентоспроможності України в 2011 р. 
індекс конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму, туристичний профіль, конкурентні переваги, туристичний ринок, туризм Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48
Стеченко Д. М. Наукові аспекти удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 157-166.

Літер.: 17


Сформульовано визначення організаційно-економічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг. Визначено практичні завдання його реалізації. Обґрунтована доцільність впровадження нормативів забезпеченості територій об’єктами рекреаційно-туристичної інфраструктури. Визначено основні напрями розробки містобудівних нормативів для потреб рекреаційно-туристичної сфери. Розкрито основні функції організаційно-економічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг та методи їх реалізації. 
організаційно-економічний механізм, рекреаційно-туристичні послуги, функції організаційно-економічного механізму, нормативи забезпеченості об’єктами інфраструктури 


Веб-майстер П. Попадюк