Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2014.02.048

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 316.752.4:[332.122:911.375]
Кушнірецька О. В. Конфліктогенність міського простору: підходи до дослідження в умовах метрополізації / О. В. Кушнірецька // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 48-56.
Літер.: 19

Автори

Анотація

Сучасні процеси метрополізації та трансформації міського простору засвідчують, що місто є не лише локалізацією потенційних можливостей розвитку людини та соціуму, але й епіцентром конфліктів економічного, соціального, екологічного, комунікативного, морального характеру, що є причинами конструктивно-деструктивних суспільно-економічних змін. Прояви та міра конфліктогенності міського простору перебувають у залежності від рангу міст у світовій урбаністичній градації: чим вищі щаблі урбаністичної ієрархії займають міські середовища, тим щільнішими, частішими та різноплановішими стають суб’єктно-об’єктні взаємодії та більш вираженими конфлікти. Концентрація контролюючо-управлінських функцій у моделі метрополійного міста-вузла концентрації, розподілу та синергії взаємодії фінансових, інформаційних, людських потоків, виявляє конфліктогенність у формі викривлення структури зайнятості, просторово-класової поляризації населення, соціальної напруги, емоційно-ментальної та інформаційної перенасиченості міського простору. Пріоритетними напрямками подальших досліджень конфліктогенності міського простору в умовах метрополізації є виділення факторів конфліктогенності, розробка моделей вирішення конфліктів, що мають стати базою вироблення рекомендацій щодо планування та прогнозування регіонального розвитку та розвитку міст.

Ключові слова:

конфлікт, конфліктогенність, місто, простір, метрополізація

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кушнірецька О. В. Теоретичні підходи до визначення суті організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону / О. В. Кушнірецька, О. М. Демидюк // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 63-70. 

Розглянуто концептуальні основи та теоретичні підходи до визначення суті організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону, проаналізовано суть та трактування таких категоріальних складових організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону, як механізм управління, важелі управління, цілі регіонального розвитку. Розглянуто системний та функціональний підходи до визначення змісту організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону; окреслена характеристика та здійснена класифікація цілей соціально-економічного розвитку регіону. 
регіон, управління, механізм, організаційно-економічний механізм, цілі регіонального розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 130.2.15
Домбровський О. Г. Економічні виміри віртуального хронотопу: міжнародний та регіональний контексти / О. Г. Домбровський // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 170-175.

Літер.: 8


Досліджується проблема «віртуального хронотопу» в інформаційному («мережевому») суспільстві, в якому відбувається прискорення цивілізаційних процесів, що приводить до «тиранії часу». Часопросторові трансформації обумовлюють кардинальну зміну економічних процесів у міжнародному і регіональному масштабах. 
хронотоп, час, простір, віртуальний, дромологія, інформаційне суспільство, мережа, економіка Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.15:330.3:771.432
Синютка О. М. Концептуальні підходи до оцінки розвитку метрополійних функцій регіональних центрів / О. М. Синютка // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 38-47.

Літер.: 4


Визначено основні критерії виокремлення метрополійних функцій міст, розкрито концептуальні підходи до оцінки розвитку метрополійних функцій регіональних центрів. Запропоновано методику ідентифікації ієрархічно-функціональної структури регіональних центрів та оцінки ступеня реалізації їх метрополійних функцій. Окреслено перелік основних метрополійних функцій міста-метрополії та їх характерних особливостей. Виділено загальну структуру функціонального використання простору містом-метрополією. Сформовано класифікаційну матрицю метрополійних функцій міста-метрополії. Запропоновано інтегральний індекс реалізації метрополійних функцій міста-метрополії, як основний індикатор рівня їх реалізації. 
місто-метрополія, метрополійна функція, метрополійна область, ідентифікація функції, класифікація метрополій 


Веб-майстер П. Попадюк