Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2018.03.062

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.244.047:332.142.6(477); JEL Q30, O13, R14, R58
Загорський В. С. Теоретико-прикладні основи формування екополітики регіону в сучасних умовах децентралізації. Регіональна економіка. 2018. №3(89). С. 62-69. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.03.062_u.php.
Літер.: 11

АвториЗагорський Володимир Степанович

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України

директор, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Контакти: director_lridu@ukr.net, zahorskyi@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Проаналізовано підходи до формування регіональної екополітики у сучасних умовах децентралізації державної влади в Україні, визначено роль екополітики у євроінтеграційних процесах і в соціально-економічному розвитку регіонів України. Обґрунтовано положення про те, що визначення оптимального співвідношення централізації і децентралізації на сучасному етапі становлення України як європейської держави постає в центрі реформування процесів соціально-економічного розвитку країни. Встановлено, що розробка стратегії регіонального розвитку обмежується перспективами зростання економіки і освоєння ресурсного потенціалу, а екологічні аспекти регіонального розвитку залишаються поза увагою або є узагальненими. Визначено, що децентралізація вимагає підвищення ролі регіональної політики у функціонуванні держави, забезпечує поступовий перехід від короткострокового до середньострокового планування в галузі регіонального розвитку. Доведено, що важливою умовою ефективної реалізації регіональної екополітики є оптимальне поєднання економічних методів з плановими, адміністративними та правовими, спрямованими на встановлення партнерських відносин органів публічної влади з бізнесом, населенням.

Ключові слова:

державна влада, управління, децентралізація, місцеве самоврядування, регіональна політика, регіональна екополітика, екологічний прогноз

Посилання

  
 1. Іванюта С. П. Екологічні і техногенні загрози у зоні військового конфлікту на Сході України. Стратегічна панорама. 2017. № 1. С. 53-59.
 2. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / ред.: Ю. В. Ковбасюк, Ю. П. Сурмін, П. І. Надолішній та ін. К.: НАДУ, 2011. Т. 8. Методологія державного управління. 692 с.
 3. Юридична енциклопедія: в 6 т. / ред. Ю. С. Шемшученко. Київ: Українська енциклопедія, 2003. URL: http://leksika.com.ua/19320925/legal/detsentralizatsiya
 4. Данилишин Б. М., Пилипів В. В. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 5-11.
 5. Шатіло В. А. Централізація і децентралізація в механізмі державної влади: до постановки проблеми. Адміністративне право і процес. 2015. № 11. URL: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-11-2015/item/408-tsentralizatsiya-i-detsentralizatsiya-v-mekhanizmi-derzhavnoyi-vlady-do-postanovky-problemy-shatilo-v-a
 6. Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні: актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації / ред. В. С. Кравців. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», 2017. 120 с.
 7. Синякевич І. М. Інструменти екополітики: теорія і практика. Львів: Західно-український консалтинг центр, 2003. 188 с.
 8. Кравців В. С. Поняття та зміст регіональної екологічної політики // Регіональна політика: методологія, методи, практика / ред. М. І. Долішній. Львів, 2001. C. 94-102.
 9. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21.12.2010 р. № 2818-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 26. Ст. 218.
 10. Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій / ред. Б. М. Данилишин. Київ: Нічлава, 2006. 704 с.
 11. Рогач С. М. Інституціоналізація відносин власності на природні ресурси аграрної сфери. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. №2. С. 915-920. URL: http://www.global-national.in.ua/archive/2-2014/189.pdf


Веб-майстер П. Попадюк