Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.052

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48:332.133.6:[332.122:379.84](477); JEL F29, O19
Маслиган О. О., Кампов Н. С. Потенціал розвитку кластерів туризму і рекреації в регіонах України. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 52-61. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-6.
Літер.: 7

Автори

Маслиган Олена ОлександрівнаКампов Надія Семенівна

старший викладач кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

Контакти: hojsaknad@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Визначається та ранжується потенціал розвитку кластерів туризму і рекреації в регіонах України. За результатами дослідження доведено, що визначення та класифікація потенціалу розвитку означених кластерів має орієнтуватися на залежність і пов’язаність його складових. Зведений результат дозволяє окреслити характер і напрями розвитку ядра розвитку кластера туризму та рекреації: розвиток штучних водних зон і водних об’єктів, розрахованих на всі вікові категорії відвідувачів; збереження лісових територій на основі їх захисту; роботи з виявлення територій, придатних для оголошення об’єктами природно-заповідного фонду; заходи, що стимулюватимуть зростання кількості місць у засобах розміщення.

Ключові слова:

потенціал розвитку, кластер туризму і рекреації, оцінювання унікальності

Посилання

    
  1. Молнар О. С., Марченко О. І. Оцінка наявного туристсько-рекреаційного потенціалу рекреаційних зон Закарпаття. Екологічний вісник. 2008. № 7. С. 24-29.
  2. Явкін В. Г., Руденко В. П., Король О. Д. Проблеми географії та менеджменту туризму. Чернівці: Рута, 2006. 260 с.
  3. Маслиган О. О. Оцінка унікальності ядра кластера туризму та рекреації у Закарпатській області. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 15(2). С. 114-119.
  4. Радченко Е. Є. Теоретичні основи формування та розвитку туристичного потенціалу регіону. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/214.pdf
  5. Петрова Н. Б., Мушинська Н. Ю. Роль державно-приватного партнерства в формуванні туристських кластерів. Комунальне господарство міст. 2011. № 100. С. 373-393.
  6. Обухов Є. В. Показники забезпеченості населення України водними ресурсами на початку 2019 р. Гідроенергетика України. 2019. № 1-2. С. 31-35.
  7. Li Jong. Analysis of financial statements of tourism and recreation sectors of the world economy: additional disclosures. Ernst&Young, 2019.


Веб-майстер П. Попадюк