Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2021.03.005

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.2:332.1/332.14; JEL R12, R58, H10, H70
Варналій З. С., Шевченко О. В. Методологічний підхід до розроблення концептуальних засад щодо стратегічного регулювання диспропорцій розвитку регіонів. Регіональна економіка. 2021. №3(101). С. 5-14. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-3-1.
Літер.: 21

АвториВарналій Захарій Степанович

доктор економічних наук, професор

професор кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Контакти: vzs1955@gmail.com

Сторінки:Шевченко Ольга Валеріївна

доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник

завідувач сектору стратегій регіонального розвитку відділу регіонального розвитку, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України; професор кафедри регіоналістики і туризму, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Контакти: olganiss@ukr.net, olga-s@mail.kar.net

Сторінки:

Анотація

Сформовано методологічний підхід до розроблення концептуальних засад зі стратегічного регулювання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів. Показано, що важливість проведення структурних перетворень у межах України на основі використання внутрішнього потенціалу регіональних економік обумовлює потребу в регулюванні системних характеристик розвитку регіонів, однією з яких є диспропорція соціально-економічного розвитку регіонів. Визначено цілі стратегічного регулювання диспропорцій на основі використання позитивних характеристик таких диспропорцій. Сформовано концепцію стратегічного регулювання диспропорцій розвитку регіонів, що ґрунтується на поступовій зміні парадигми подолання диспропорцій парадигмою їх ефективного використання. Запропоновано методологічний синергетично-діяльнісний підхід до розроблення концептуальних засад щодо стратегічного регулювання диспропорцій. Він ґрунтується на поєднанні використання синергетичного підходу до оцінювання та систематизації диспропорцій та упорядкування діяльності інституцій, які формують політику регулювання диспропорцій. Розроблена концепція стратегічного регулювання диспропорцій розвитку регіонів є базою формування узгодженої системи принципів, методів і функцій для подальшого оцінювання, інтерпретації та моделювання динаміки диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів. Отримані результати можуть бути використані місцевою владою під час розроблення стратегій розвитку регіонів.

Ключові слова:

регіон, диспропорції розвитку регіонів, інвестиційні ресурси, місцевий бюджет, стратегія регіонального розвитку, концепція регулювання диспропорцій розвитку регіонів

Посилання

  
 1. Сімків Л. Є. Проблеми диспропорційного розвитку регіонів України та шляхи їх подолання. Інноваційна економіка. 2013. № 6(44). С. 122-128.
 2. Забарна Е. М. Стратегічний розвиток територій на основі подолання регіональних асиметрій. Бізнес Інформ. 2019. № 7. C. 101-107. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-101-107
 3. Перепелюкова О. В. Диспропорції регіонального розвитку в умовах системних трансформацій. Проблеми економіки. 2019. № 4. C. 88-95. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-4-88-95
 4. The Role of Regions? Networks, Scale, Territory / Eds. T. Herrschel, P. Tallberg. Sweden, Kristianstads Boktryckeri, 2011. 303 p.
 5. Iammarino S., Rodríguez-Pose A., Storper M. Regional inequality in Europe: evidence, theory and policy inplocations. Journal of economic geography. 2019. Vol. 19(2). Pp. 273-298. DOI: https://doi.org/10.1093/jeg/lby021
 6. Martinez-Galarraga J., Roses J. R., Tirado D. A. The long-term patterns of regional economic inequality in Spain. Regional Studies. 2015. Vol. 49(4). Pp. 502-517. DOI: https://doi.org/10.1080/00343404.2013.783692
 7. Шашина М. В. Регіональні аспекти структурної модернізації економіки України. Бізнес Інформ. 2018. № 12. С. 107-112.
 8. Сторонянська І., Прокопюк А. Структурні дисбаланси розвитку економіки регіонів: порівняльний аналіз України та Польщі: монографія. Львів-Білосток, 2018. 328 с.
 9. Онищенко В. О., Ставнича М. М. Бюджетно-податковий механізм подолання соціально-економічної диференціації регіонів: теоретичний аспект. Економіка і регіон. 2009. № 3(22). С. 3-8.
 10. Чичкало-Кондрацька І. Б. Інноваційний розвиток регіональних науково-виробничих систем: монографія. Полтава: Полтавський літератор, 2011. 392 с.
 11. Varnalii Z., Shevchenko O. Determining disparities level in Ukraine’s regions on the base of fuzzy-plural approach. Economics and Region. 2020. Vol. 1(76). Pp. 6-14. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2020.1(76).1912
 12. Гурьянова Л. С., Клебанова Т. С., Сергиенко Е. А., Гончаренко Г. С. Модель анализа асимметрии регионального развития. Проблемы экономики. 2012. № 2. C. 27-33.
 13. Іщук С. О. Прогнозні моделі управління розвитком економіки регіону. Регіональна економіка. 2011. № 4. С. 21-29.
 14. Семяновський В. М. Методи соціально-економічного прогнозування: навч. посіб. Київ: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. 300 c.
 15. Регіонально-просторові економічні системи України: методологія і сучасна практика формування: монографія / Л. Г. Чернюк, М. І. Фащевський, Т. В. Пепа, Т. М. Качала та ін. Київ: РВПСУ НАН України; Черкаси: ЧДТУ, 2011. 423 с.
 16. Лёш А. Пространственная организация хозяйства / [ред. А. Г. Гранберг]. Москва: Наука, 2007. 663 с.
 17. Siebert H. Regional economic growth: theory and policy. Scranton: International Textbook Company, 1969. 217 p.
 18. MacLennan M., Robertson D. Regional policy in the United Kingdom. Backward Areas in Advanced Countries: Proceedings of a conference held by the International Economic Association. London, Melbourne, Toronto, New York, 1969. Pp. 37-51.
 19. Шевченко О. В. Взаємовплив зміцнення доходної бази місцевих бюджетів і пожвавлення регіональної інвестиційної діяльності. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна: зб. наук. пр. 2006. Вип. 20. С. 29-36.
 20. Бутко М. П., Тульчинський Р. В. Обґрунтування сутності використання методологічних підходів до становлення нового регіоналізму. Економіка та держава. 2018. № 7. С. 9-12.
 21. Шевченко О. В. Методичне забезпечення оцінки та аналізу рівня регіональних диспропорцій України. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 36(2). С. 44-51.


Веб-майстер П. Попадюк