Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Акименко Олена ЮріївнаАкименко Олена Юріївна

кандидат економічних наук

доцент кафедри обліку і аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Контакти: aeu_elena@mail.ru

Сторінки:СпівавториБутко Микола ПетровичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Бутко М. П. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у регіональних господарських системах / М. П. Бутко, О. Ю. Акименко // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 39-47. 

Поглиблено методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності на мезорівні. Поряд з відомими методологічними принципами оцінки інвестиційних процесів на регіональному рівні розглянуто принципи загальноекономічного і специфічного характеру, надано їх характеристику. Обґрунтовано та апробовано авторську методику визначення ефективності використання інвестиційного потенціалу. Запропоновано методи розрахунку інвестиційної активності регіональних господарських систем та використання їх інвестиційного потенціалу. Здійснено групування регіонів України за індексом інвестиційної активності та індексом використання інвестиційного потенціалу. 
ефективність, оцінка, принципи, інвестиційний потенціал 


Веб-майстер П. Попадюк