Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Амоша Олександр ІвановичАмоша Олександр Іванович

доктор економічних наук, професор, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України

директор, Інститут економіки промисловості НАН України

Контакти: admin@econindustry.org, amocha@nas.gov.ua, economy_2008@ukr.net

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.15:330.3
Амоша О. І. Перспективи розвитку великих міст України в контексті сучасних викликів метрополізаційних процесів / О. І. Амоша // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 129-130.


На книгу: Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації : монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. М. І. Мельник. – Львів, 2016. – 552 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Амоша О. І. Новітній поступ регіональної науки / О. І. Амоша // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 280-283.ЦитуванняАмоша О. І., Булєєв І. П., Землянкін А. І., Збаразська Л. О., Харазішвілі Ю. М. та ін. Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку : науково-аналітична доповідь / Інститут економіки промисловості НАН України. Київ, 2017. 120 с. Режим доступу: http://iep.com.ua/publ/informacijni_resursi/naukovi_dopovidi/promislovist_ukrajini_2016_stan_ta_perspektivi_rozvitku/2-1-0-95 {re2018.01.017.001}

Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук. аналіт. доповідь / В. П. Вишневський (заг. ред.), О. І. Амоша, Л. О. Збаразська та ін.; Ін-т економіки промисловості НАН України. Донецьк. 2014. 200 с. {re2019.01.056.003}

Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: наук.-аналіт. доп. / О. І. Амоша, І. П. Булєєв, А. І. Землянкін, Л. О. Збаразська, Ю. М. Харазішвілі та ін.; Ін-т економіки промисловості НАН України. Київ, 2017. 120 с. {re2019.01.056.004}

Амоша А. И., Вишневский В. П., Збаразская Л. А. Неоиндустриализация и новая промышленная политика Украины. Економіка промисловості. 2012. № 1-2(57-58). С. 3-33. {re2020.04.115.012}

Амоша О., Лях О., Солдак М., Череватський Д. Інституційні детермінанти впровадження концепції смарт-спеціалізації: приклад старопромислових регіонів України. Журнал європейської економіки. 2018. Т. 17. № 3(66). С. 310-344. {re2021.02.027.007}

Амоша О. І., Шевцова Г. З., Швець Н. В. Передумови смарт-спеціалізації Донецько-Придніпровського макрорегіону на основі розвитку хімічного виробництва. Економіка промисловості. 2019. № 3(87). С. 5-33. DOI: http://doi.org/10.15407/econindustry2019.03.005 {re2021.03.046.008}


Веб-майстер П. Попадюк