Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Антонюк Дмитро АнатолійовичАнтонюк Дмитро Анатолійович

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту організацій і логістики, Запорізький національний університет

Контакти: oasd@mail.ru

Сторінки:СпівавториМокій Анатолій Іванович

Піх Марія ЗіновіївнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.722:332.122:330.837
Мокій А. І. Моделювання інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів на основі методології нечіткої логіки / А. І. Мокій, Д. А. Антонюк, М. З. Піх // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 52-60.

Літер.: 8


Оцінювання ефективності інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів запропоновано здійснювати на основі методології нечіткої логіки через наявність множини невизначених, іноді прихованих зв’язків між її компонентами на різних рівнях системної ієрархії. Для визначення вхідних параметрів оптимізації розраховані інтегральні показники розвитку складників (компонентів) ІІПР з використанням методу головних компонентів. З урахуванням методів оцінки ефективності виробничих систем і нечіткої логіки визначено оптимальні рівні розвитку компонентів інфраструктури підприємництва. Встановлено, що необхідним є формування передумов для зростання інтегральних показників інноваційного, експертно-технічного компонентів ІІПР, компонентів з представлення та захисту інтересів підприємств, просування та передачі продукції практично у всіх областях, за винятком Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Харківської і м. Києва. 
підприємництво, інституціональна інфраструктура підприємництва регіонів, компоненти інфраструктури підприємництва, моделювання, нечітка логіка ЦитуванняАнтонюк Д. А. Розвиток інституціональної інфраструктури підприємництва регіону в процесі європейської інтеграції: монографія Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. 341 с. {re2019.02.067.005}


Веб-майстер П. Попадюк