Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Мокій Анатолій ІвановичМокій Анатолій Іванович

доктор економічних наук, професор

провідний науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: amokiy320@ukr.net

Сторінки:СпівавториАнтонюк Дмитро Анатолійович

Дацко Олеся Ігорівна

Кучер Роман-Даниїл Аскольдович

Науменко Наталія Сергіївна

Павліха Наталія Володимирівна

Піх Марія Зіновіївна

Полякова Юлія ВолодимирівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352/354:330.837:330.341.1(477); JEL O18
Мокій А. І., Павліха Н. В., Науменко Н. С., Дацко О. І. Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад України. Регіональна економіка. 2018. №4(90). С. 17-27. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.04.017_u.php.


Розкрито напрями підвищення ефективності інституціонального забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад України. Сформовано критерії та пріоритети прогресу територіальних громад, а також формування базису їх життєздатності та сталого розвитку. Окреслено теоретичні засади формування інституціонального забезпечення інноваційного регіонального розвитку, проаналізовано інституціональне забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад України, запропоновано напрями його вдосконалення з урахування провідного світового досвіду. 
територіальна громада, інституціональне забезпечення, інноваційний розвиток, прогрес територіальних громад Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.009.12(477.8):339.924+330.341.1, JEL F15, R58
Мокій А. І. Інноваційний потенціал конкурентоспроможності прикордонних регіонів України на сучасному етапі євроінтеграції / А. І. Мокій, Ю. В. Полякова, Р.-Д. А. Кучер // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 165-173.

Літер.: 12


Розглянуто сучасні теоретичні та прикладні підходи до оцінки інноваційного потенціалу конкурентоспроможності регіонів. Наголошено, що роль і функції прикордонних регіонів, які вони відіграють у розвитку країни, обумовлюють вироблення оновленої регіональної стратегії забезпечення їх конкурентоспроможності на сучасному етапі європейської інтеграції України. Проведено оцінку інноваційного потенціалу конкурентоспроможності та ефективності його використання в регіонах України, у тому числі прикордонних. Наголошено, що результативність і динаміка інноваційних процесів напряму залежать від сприятливості середовища для проведення інноваційної діяльності у відповідному регіоні. На основі проведеного дослідження розроблено комплекс заходів щодо посилення конкурентоспроможності прикордонних регіонів, зокрема за допомогою використання факторів прикордонного співробітництва та адаптації європейського досвіду. 
інновації, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність регіону, прикордонний регіон, європейська інтеграція Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.722:332.122:330.837
Мокій А. І. Моделювання інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів на основі методології нечіткої логіки / А. І. Мокій, Д. А. Антонюк, М. З. Піх // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 52-60.

Літер.: 8


Оцінювання ефективності інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів запропоновано здійснювати на основі методології нечіткої логіки через наявність множини невизначених, іноді прихованих зв’язків між її компонентами на різних рівнях системної ієрархії. Для визначення вхідних параметрів оптимізації розраховані інтегральні показники розвитку складників (компонентів) ІІПР з використанням методу головних компонентів. З урахуванням методів оцінки ефективності виробничих систем і нечіткої логіки визначено оптимальні рівні розвитку компонентів інфраструктури підприємництва. Встановлено, що необхідним є формування передумов для зростання інтегральних показників інноваційного, експертно-технічного компонентів ІІПР, компонентів з представлення та захисту інтересів підприємств, просування та передачі продукції практично у всіх областях, за винятком Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Харківської і м. Києва. 
підприємництво, інституціональна інфраструктура підприємництва регіонів, компоненти інфраструктури підприємництва, моделювання, нечітка логіка ЦитуванняМокій А. І. Напрями забезпечення безпеки розвитку територіальних громад у процесі реформи адміністративно-територіального устрою України : аналітична записка / А. І. Мокій, О. І. Дацко // Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. – 2015. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ter_gromadu-0ba09.pdf {re2016.04.125.004}

Мокій А. І., Цвілий С. М., Енверов Р. Р. Механізм підвищення інноваційної активності підприємств малого та середнього бізнесу регіону. Наукові праці НДФІ: наук. зб. 2012. № 4(61). С. 16-27. {re2019.02.067.002}

Мокій А., Дацко О. Напрями забезпечення безпеки розвитку територіальних громад у процесі реформи адміністративно-територіального устрою України: аналітична записка. К.: НІСД, 2015. 26 с. {re2019.04.053.009}

Конкурентні стратегії безпеки розвитку України у глобальному середовищі: монографія / заг. ред.: А. І. Мокій. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2019. 872 с. {re2020.03.035.004}


Веб-майстер П. Попадюк