Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Антонюк Катерина ІванівнаАнтонюк Катерина Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Запорізька політехніка"

Контакти: ekaterinaia@ukr.net

Сторінки:СпівавториБуй Юлія ВікторівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.49:330.837]:316.422:[330/34:332.12]; JEL A13, O15, R58
Буй Ю. В., Антонюк К. І. Розбудова інституціональної інфраструктури підтримки соціальних інновацій для забезпечення сталого розвитку регіону. Регіональна економіка. 2019. №2(92). С. 67-78. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-8.

Літер.: 25


У статті розглянуто проблеми функціонування інституціональної інфраструктури підтримки соціальних інновацій як однієї з базових передумов розвитку інноваційної діяльності в соціальній складовій з позиції сталого (збалансованого) розвитку. Встановлено пріоритети розвитку соціальних інновацій крізь призму інституціональної інфраструктури інноваційної діяльності на регіональному рівні. Висвітлено основні етапи впровадження соціальних ініціатив «зверху-вниз» у соціально-економічній системі регіону. Зазначено, що генерування, продукування та поширення соціальних інновацій у регіонах можливо інтенсифікувати завдяки створенню науково-освітніх і науково-дослідних центрів з відповідною державною підтримкою, а також упровадженню регіональних інструментів пільгового кредитування соціально орієнтованих підприємств, технопарків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів. 
інноваційна діяльність, соціальні інновації, сталий розвиток, збалансований розвиток, інституціональна інфраструктура 


Веб-майстер П. Попадюк