Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Антохов Андрій АнатолійовичАнтохов Андрій Анатолійович

кандидат економічних наук

доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Сторінки:СпівавториКомарницький Іван ФедоровичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Антохов А. А. Якість вищої освіти в системі забезпечення відповідності регіонального ринку освітніх послуг та ринку праці / А. А. Антохов // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 151-157. 

Окреслено підходи до тлумачення поняття якості освіти на національному та світовому рівнях; доводиться, що якість освіти є невіддільною від вирішення питань якості персоналу і програм навчання, якості підготовки студентів, якості інфраструктури і навчального середовища; за результатами експертного опитування визначено вимоги роботодавців м. Чернівці до випускників ВНЗ; сформульовано визначальні при прийомі на роботу випускників ВНЗ критерії (придатність претендента до зайняття посади, імідж ВНЗ, рівень успішності та особистість претендента на посаду); сформовано рекомендації щодо забезпечення відповідності ринку освітніх послуг та ринку праці в регіоні. 
якість освіти, ринок освітніх послуг, ринок праці, регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Антохов А. А. Ринок освітніх послуг у світлі класичного та новітніх підходів до дослідження / А. А. Антохов // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 251-259. 

Окреслено відмінності у визначенні освітньої послуги та ринку освітніх послуг, які містяться у класичному ринковому, маркетинговому, інституційному, системному підходах. З використанням категорій «послуга», «освітня послуга» подано авторське трактування поняття «ринок освітніх послуг». 
міжнародний ринок освітніх послуг, український ринок освітніх послуг, Болонський процес Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.92:[338.45:37]
Комарницький І. Ф. Вплив глобалізації та євроінтеграції на функціонування ринку освітніх послуг / І. Ф. Комарницький, А. А. Антохов // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 220-228.

Літер.: 15


Розкрито особливості впливу економічного, політичного, технологічного, культурного контекстів глобалізації на функціонування міжнародного та українського ринків освітніх послуг; охарактеризовано зміни, які вносить у функціонування європейського та українського ринків освітніх послуг Болонський процес. 
міжнародний ринок освітніх послуг, український ринок освітніх послуг, глобалізація, Болонський процес 


Веб-майстер П. Попадюк