Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Апопій Віктор ВолодимировичАпопій Віктор Володимирович

доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч освіти України

завідувач кафедри комерційної діяльності і підприємництва, товарознавчо-комерційний факультет, Львівський торговельно-економічний університет

Контакти: apopiy@gmail.comСпівавториАпопій Геннадій Вікторович

Креденець Олександр Васильович

Лопащук Інна Афанасіївна

Шалева Олександра ІванівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658.6/.9:[332.122:338.43]:351; JEL O13, Q13
Апопій В. В. Стратегічні пріоритети розвитку торгівлі в сільській місцевості / В. В. Апопій, Г. В. Апопій // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 89-97.

Літер.: 11


Проаналізовано стан і тенденції функціонування торгівлі в сільській місцевості, виявлено суттєві деформації, суперечливості в її діяльності, а також невідповідність завданням сучасної політики активізації розвитку сільських територій. Обґрунтовано стратегічні пріоритети розвитку сільської торгівлі під впливом домінуючих чинників та умов, розкрито зміст і спрямованість перспективного розвитку торгівлі на селі. Запропоновано концептуальну структурну моделі сільської торгівлі на засадах диверсифікації торговельної діяльності, кооперування, горизонтальної та вертикальної інтеграції. 
торгівля в сільській місцевості, сільські території, роздрібна, оптова торгівля, торговельна інфраструктура, ресурсний потенціал, стратегічні пріоритети, концептуальна модель торгівлі Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Апопій В. В. Результативність наукового забезпечення аграрної реформи / В. В. Апопій // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 157-158.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.16:004.738.5(477)
Апопій В. В. Особливості електронної торгівлі та проблеми її сучасного розвитку в Україні / В. В. Апопій, О. І. Шалева, О. В. Креденець // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 181-190.

Літер.: 7


Досліджено стан і характер розвитку електронної торгівлі в Україні, структурні зміни під впливом соціально-економічних, організаційних, інноваційних і технологічних чинників, а також перспективи її зростання. Запропоновано шляхи стратегічного розвитку вітчизняної електронної торгівлі та підвищення ефективності її функціонування в умовах посилення конкуренції. 
Інтернет-бізнес, електронна торгівля, електронні комунікації, інформаційні технології, зростання, ефективність, переваги Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Апопій В. В. Інфраструктура оптового ринку агропродовольчих ресурсів України: проблеми розвитку / В. В. Апопій, О. І. Шалева, І. А. Лопащук // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 191-198. 

Розглянуто проблематику формування сучасної інфраструктури оптового ринку агропродовольчих ресурсів, проаналізовано процеси її становлення в окремих сегментах ринку, виявлено суттєві структурні деформації. Запропоновано шляхи покращення інфраструктурного забезпечення оптового ринку в умовах наростаючої конкуренції. 
інфраструктура, оптовий ринок, агропродовольчі ресурси, продовольство, оптові підприємства, посередницькі структури ЦитуванняОрганізація торгівлі [підручник] / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький та ін. ; наук. ред.: В. В. Апопій. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с. {re2017.02.089.001}

Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : [монографія] / наук. ред.: В. В. Апопій, П. Ю. Балабан. – Львів : Новий Світ, 2014. –563 с. {re2017.02.089.003}

Система регулювання внутрішньої торгівлі України : [монографія] / наук. ред.: В. В. Апопій, І. Копич. – К. : Академвидав, 2012. – 424 с. {re2017.02.089.008}


Веб-майстер П. Попадюк