Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Апопій Геннадій ВікторовичАпопій Геннадій Вікторович

кандидат економічних наук

викладач Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу, аспірант Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Контакти: apopiy@gmail.comСпівавториАпопій Віктор ВолодимировичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658.6/.9:[332.122:338.43]:351; JEL O13, Q13
Апопій В. В. Стратегічні пріоритети розвитку торгівлі в сільській місцевості / В. В. Апопій, Г. В. Апопій // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 89-97.

Літер.: 11


Проаналізовано стан і тенденції функціонування торгівлі в сільській місцевості, виявлено суттєві деформації, суперечливості в її діяльності, а також невідповідність завданням сучасної політики активізації розвитку сільських територій. Обґрунтовано стратегічні пріоритети розвитку сільської торгівлі під впливом домінуючих чинників та умов, розкрито зміст і спрямованість перспективного розвитку торгівлі на селі. Запропоновано концептуальну структурну моделі сільської торгівлі на засадах диверсифікації торговельної діяльності, кооперування, горизонтальної та вертикальної інтеграції. 
торгівля в сільській місцевості, сільські території, роздрібна, оптова торгівля, торговельна інфраструктура, ресурсний потенціал, стратегічні пріоритети, концептуальна модель торгівлі ЦитуванняАпопій Г. В. Формування ефективної системи торговельного обслуговування в умовах розвитку сільських територій: автореф. дис. … кандидата економічних наук: спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Г. В. Апопій, ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі». – Полтава, 2016. – 20 с. {re2017.02.089.002}


Веб-майстер П. Попадюк