Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Шалева Олександра ІванівнаШалева Олександра Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри комерційної діяльності і підприємництва, Львівський торговельно-економічний університет

Контакти: volex2007@ukr.net

Сторінки:СпівавториАпопій Віктор Володимирович

Креденець Олександр Васильович

Лопащук Інна АфанасіївнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.16:004.738.5(477)
Апопій В. В. Особливості електронної торгівлі та проблеми її сучасного розвитку в Україні / В. В. Апопій, О. І. Шалева, О. В. Креденець // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 181-190.

Літер.: 7


Досліджено стан і характер розвитку електронної торгівлі в Україні, структурні зміни під впливом соціально-економічних, організаційних, інноваційних і технологічних чинників, а також перспективи її зростання. Запропоновано шляхи стратегічного розвитку вітчизняної електронної торгівлі та підвищення ефективності її функціонування в умовах посилення конкуренції. 
Інтернет-бізнес, електронна торгівля, електронні комунікації, інформаційні технології, зростання, ефективність, переваги Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Апопій В. В. Інфраструктура оптового ринку агропродовольчих ресурсів України: проблеми розвитку / В. В. Апопій, О. І. Шалева, І. А. Лопащук // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 191-198. 

Розглянуто проблематику формування сучасної інфраструктури оптового ринку агропродовольчих ресурсів, проаналізовано процеси її становлення в окремих сегментах ринку, виявлено суттєві структурні деформації. Запропоновано шляхи покращення інфраструктурного забезпечення оптового ринку в умовах наростаючої конкуренції. 
інфраструктура, оптовий ринок, агропродовольчі ресурси, продовольство, оптові підприємства, посередницькі структури 


Веб-майстер П. Попадюк