Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Бабій Григорій ЯрославовичБабій Григорій Ярославович

кандидат економічних наук

директор Новояворівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 2-го ступеня-ліцей» Яворівської районної ради Львівської області

Контакти: bgy.klen@gmail.comПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:339.9]:[330.322+330.341.1](477)(438); JEL H77, O31, O52, R11
Бабій Г. Я. Особливості впливу суспільно-психологічного середовища на інвестиційно-інноваційний потенціал розвитку українсько-польського транскордонного регіону // Регіональна економіка. 2017. №4(86). С. 102-109.

Літер.: 10


Досліджено особливості впливу суспільно-психологічного середовища на формування інвестиційно-інноваційного потенціалу розвитку українсько-польського транскордонного регіону. Основну увагу акцентовано на опортуністичній поведінці, яка чинить найбільш вагомий деструктивний вплив на ефективність використання інвестиційно-інноваційного потенціалу розвитку українсько-польського транскордонного регіону. Виявлено системоутворюючі чинники та основні механізми поширення основних типів опортуністичної поведінки в українсько-польському транскордонному регіоні. Запропоновано засоби нівелювання опортуністичної поведінки в контексті вдосконалення суспільно-психологічного середовища українсько-польського транскордонного регіону та нарощування його інвестиційно-інноваційного потенціалу. Першочергову увагу акцентовано на підвищенні якості людського та соціального капіталу, викоріненні корупції, адаптації у прикордонних з Польщею регіонах України сучасних організаційно-економічних засобів нарощування інвестиційно-інноваційного потенціалу розвитку. 
суспільно-психологічне середовище, українсько-польський транскордонний регіон, інвестиційно-інноваційний потенціал, транскордонне співробітництво, опортуністична поведінка Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:339.9]:330.332:330.341.1(438)(477)
Babiy G. Y. Development of the border areas in the context of activation of investment-innovation practices in Ukrainian-Polish transborder region [Розвиток прикордонних територій у контексті активізації інвестиційно-інноваційних процесів в українсько-польському транскордонному регіоні] / G. Y. Babiy // Rehional'na ekonomika - Regional Economy. – 2015. – №1(75). – P. 130-135.

Літер.: 12


Показано роль прикордонних територій у формуванні інвестиційно-інноваційного потенціалу розвитку українсько-польського транскордонного регіону. Досліджено позитивний вплив прикордонного розташування території на залучення прямих іноземних інвестицій. Основну увагу акцентовано на суспільно-психологічних чинниках, зокрема якості людського та соціального капіталу. Виявлено, що наявний інвестиційно-інноваційний потенціал в українсько-польському транскордонному регіоні використовується неповною мірою, а переважна частина інвестицій не має інноваційного спрямування. Встановлено, що основними причинами наявних проблем є: недостатня якість людського капіталу, інституційні дисфункції, високий рівень трудової міграції. Для активізації інвестиційно-інноваційних процесів у межах українсько-польського транскордонного регіону пропонується: підвищити якість надання навчально-освітніх послуг і забезпечити розвиток інноваційної інфраструктури прикордонних територій України. 
прикордонні території, українсько-польський транскордонний регіон, інвестиційно-інноваційні процеси, суспільно-психологічні чинники 


Веб-майстер П. Попадюк