Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Багрій Мар’яна ВасилівнаБагрій Мар’яна Василівна

кандидат економічних наук

старший викладач кафедри історії України, економічної теорії та туризму, факультет економіки та менеджменту, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Контакти: kachmar.marjana@ukr.net

Сторінки:СпівавториКушнір Леся Павлівна

Мартинюк Уляна Андріївна

Терлецька Оксана ВасилівнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК [338.48:61]:330.3(477); JEL L83, O11
Мартинюк У. А., Кушнір Л. П., Терлецька О. В., Багрій М. В. Формування сталого розвитку медичного туризму в Україні. Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 91-99. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-10.

Літер.: 8


Розглянуто актуальність медичного туризму в Україні, розкрито поняття медичного туризму, його потенціал, популярність і реалії втілення. Висвітлено ідеї щодо вдосконалення медичного туризму та подолання проблем в їхній реалізації, а також наведене порівняння з досвідом зарубіжних медичних установ. На основі аналізу міжнародного досвіду визначено найбільш затребувані з боку медичних туристів види лікування, реабілітації, оздоровлення, а також проаналізовано головні причини колосального розриву у вартості медичних послуг країн-лідерів і держав з новітніми ринками. Досліджено міжнародний і вітчизняний медичний туризм як специфічний вид суспільно корисної діяльності, спрямований на надання туристичних послуг лікувального та оздоровчого характеру у форматі тимчасового виїзду окремої людини чи груп осіб за кордон. Запропоновано ефективний розвиток ринку медичного туризму для вирішення економічних, політичних і соціальних питань, реорганізації всієї системи надання медичної допомоги, зміни структури медичної освіти в Україні. Основними завданнями названо підвищення якості медичного обслуговування та ефективності лікування, покращення роботи персоналу в наданні якісних послуг, перегляд законодавчої бази України, розроблення закону «Про медичний туризм». 
медичний туризм, репродуктологія, офтальмологія, стоматологія, клітинна терапія, лікувально-оздоровчі заклади, фактори розвитку, медичне обслуговування 


Веб-майстер П. Попадюк