Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Базилюк Володимир БогдановичБазилюк Володимир Богданович

кандидат економічних наук

доцент кафедри економіки підприємства та маркетингу у видавничо-поліграфічному комплексі, Українська академія друкарства

Контакти: bvb.uad@ukr.netПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.34:330.837:[338.45:[655.41+655.26]];JELC13,L80,O17
Базилюк В. Б. Підходи до формування принципів та критеріїв оцінки впливу інституційних факторів на економічний ріст видавничо-поліграфічної діяльності: загальнодержавний та регіональний аспект. / В. Б. Базилюк // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 172-177.

Літер.: 9


Розглянуто питання щодо визначення принципів і критеріїв оцінки впливу інституційних факторів на економічний ріст видавничо-поліграфічної діяльності (ВПД) на загальнодержавному та регіональному рівнях. Виявлено, що, зважаючи на значну кількість методик щодо до оцінки ефективності інституційних впливів на економіку тої чи іншої країни, існують значні труднощі з вироблення єдиного підходу проведення такої оцінки. Розроблено підхід щодо побудови системи оцінки впливу інституційних факторів на розвиток видавничо-поліграфічного комплексу на основі трьох груп показників: показники оцінки інституційного розвитку держави; узагальнюючі показники оцінки інституційного розвитку видавничо-поліграфічного комплексу; часткові критерії оцінки впливу базових інститутів на функціонування комплексу в окремих регіонах. Виділено складові інституційного середовища, які безпосередньо впливають на динаміку економічного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності на регіональному рівні. Сформовано систему часткових показників оцінки впливу базових інститутів на функціонування ВПД, що враховують виробничий аспект. 
інститут, розвиток, регіон, видавничо-поліграфічна діяльність, оцінка, принцип, критерій ЦитуванняБазилюк В. Б. Особливості функціонування та трансформації підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах інституційних перетворень / В. Б. Базилюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – 2014. – №3(44). – С. 65-68. {re2016.04.153.002}

Мікула Н. А., Базилюк В. Б.  Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації кластерів // Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія: Економічні науки. 2011. Вип. 1. С. 138-145. {re2018.01.048.003}


Веб-майстер П. Попадюк