Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Бистряков Ігор КостянтиновичБистряков Ігор Костянтинович

доктор економічних наук, професор

заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Контакти: bystryakov@ecos.kiev.ua, bystryakoveco@ukr.net

Сторінки:СпівавториКлиновий Дмитро Віталійович

Пилипів Віталій Володимирович

Хвесик Михайло АртемовичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.3:330.15:342.35(477); JEL О13, Q21, Q28, Q32
Хвесик М. А., Бистряков І. К., Клиновий Д. В. Євроінтеграційний концепт забезпечення сталого просторового розвитку України. Регіональна економіка. 2018. №4(90). С. 5-16. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.04.005_u.php.


Стаття присвячена концептуальним підходам до реалізації євроінтеграційних прагнень України через забезпечення її сталого просторового розвитку інноваційними механізмами системної економіки, децентралізацію та залучення влади і бізнесу до співпраці через механізми публічно-приватного партнерства. Метою публікації є окреслення загального євроінтеграційного концепту забезпечення сталого просторового розвитку України, побудованого на застосуванні різноманітних форм та інструментів публічно-приватного партнерства в умовах поточної неспроможності публічного сектору забезпечити сталий і збалансований розвиток територій та їхню конкурентоспроможність в середовищі глобальної економіки. Наголошено на важливості формування платформних бізнес-екосистем публічно-приватної співпраці та запровадження європейських форм управління просторовим розвитком за типом агенцій та проектних офісів а також розширення прав громад у використанні природних ресурсів як активів територіального розвитку. 
євроінтеграція, сталий просторовий розвиток, природні ресурси, публічно-приватне партнерство Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.313:336.051
Бистряков І. К. Фінансовий простір держави: відтворення територіальних економічних систем / І. К. Бистряков, В. В. Пилипів // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 82-89.

Літер.: 4


Здійснено термінологічне розмежування понять фінансове середовище, фінансова система і фінансовий простір, що розкривають сучасний механізм функціонування територіальних економічних систем різних рівнів. Визначено ієрархію формування фінансового простору держави в рамках його загальнонаціонального, регіонального та локального територіальних рівнів. Обґрунтовано напрями управління фінансовим простором держави. Механізм капіталізації активів визначено джерелом забезпечення відтворення територіальних економічних систем. Обґрунтовано доцільність використання механізму сек’юритизації активів для введення в оборот некапіталізованих елементів національного багатства. 
територіальні економічні системи, відтворення, фінансовий простір, капіталізація активів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Бистряков І. К. Міжрегіональні інтеграційні процеси як домінанта розвитку України / І. К. Бистряков, В. В. Пилипів // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 259-260.ЦитуванняХвесик М. А., Быстряков И. К., Клиновой Д. В. Пространственная организация и направления использования природного богатства Украины. Экономика Украины. 2016. № 7(648). С. 46-65. {re2018.04.074.008}

Бистряков І., Пилипів В. Просторові аспекти сталого розвитку: постнекласичний дискурс. Економічна теорія. 2013. №. 2. С. 5-15. {re2019.04.094.003}

Бистряков І. К. Просторові аспекти сталого розвитку: постнекласичний дискурс. Економічна теорія. 2013. №2 С. 5-15. {re2020.03.014.001}


Веб-майстер П. Попадюк