Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Пилипів Віталій ВолодимировичПилипів Віталій Володимирович

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

професор кафедри фінансів, Університет Державної фіскальної служби України

Контакти: vpylypiv@gmail.com

Сторінки:СпівавториБистряков Ігор Костянтинович

Данилишин Богдан Михайлович

Тичковська Леся ПетрівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.244.47[339.923:061.1ЄС](477).JELH23,H77,O52
Данилишин Б. М. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України / Б. М. Данилишин, В. В. Пилипів // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 5-11.

Літер.: 6


Розкрито особливості процесів формування базових одиниць адміністративно-територіального устрою у країнах-членах ЄС. Досліджено процеси пошуку оптимальної форми забезпечення функцій місцевого самоврядування. Визначено закономірності посилення субнаціональних рівнів управління за різними схемами. Розкрито ключові аспекти практичного досвіду об’єднання і посилення локального рівня управління у північноєвропейських та окремих постсоціалістичних центрально- та східноєвропейських країнах. Визначено перспективи реалізації широкого спектру повноважень місцевими органами самоврядування через механізми міжмуніципального співробітництва. Досліджено особливості адміністративно-територіальних перетворень у країнах-членах ЄС, які призвели до посилення різних субнаціональних рівнів – локального та регіонального. Розглянуто регіональний розвиток як об’єкт регіонального, національного та наднаціонального управління. Проаналізовано динаміку обсягів фінансових ресурсів структурних фондів ЄС, які виділяються на регіональний розвиток. Здійснено порівняння принципів фінансування регіонального розвитку Європейського фонду регіонального розвитку та Державного фонду регіонального розвитку України. Окреслено проблемні аспекти формування української моделі фіскальної децентралізації. 
децентралізація, місцеві фінанси країн-членів ЄС, місцеве самоврядування, укрупнення адміністративно-територіальних одиниць, міжмуніципальне співробітництво Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.313: 336.051
Пилипів В. В. Фінансовий механізм управління сталим розвитком територіальних економічних систем / В. В. Пилипів, Л. П. Тичковська // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 72-80.

Літер.: 3


Розкрито концептуальні засади управління капіталом сталого розвитку територіальних економічних систем, обґрунтовано фінансовий механізм управління сталим розвитком та його інституціональне забезпечення. Здійснено аналіз функціонування територіальних систем України та виявлено тенденції їх фінансового забезпечення. Запропоновано схему проектного фінансування сталого розвитку територій та залучення територіальних природних ресурсів у проекти сталого розвитку. 
фінансовий механізм, територіальні економічні системи, сталий розвиток, управління, відтворення, капіталізація активів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.313:336.051
Бистряков І. К. Фінансовий простір держави: відтворення територіальних економічних систем / І. К. Бистряков, В. В. Пилипів // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 82-89.

Літер.: 4


Здійснено термінологічне розмежування понять фінансове середовище, фінансова система і фінансовий простір, що розкривають сучасний механізм функціонування територіальних економічних систем різних рівнів. Визначено ієрархію формування фінансового простору держави в рамках його загальнонаціонального, регіонального та локального територіальних рівнів. Обґрунтовано напрями управління фінансовим простором держави. Механізм капіталізації активів визначено джерелом забезпечення відтворення територіальних економічних систем. Обґрунтовано доцільність використання механізму сек’юритизації активів для введення в оборот некапіталізованих елементів національного багатства. 
територіальні економічні системи, відтворення, фінансовий простір, капіталізація активів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пилипів В. В. Територіальна організація управління в Україні: ідеологія реформування / В. В. Пилипів // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 54-60. 

Обґрунтовано ідеологічні аспекти формування територіальної організації управління в Україні. Уточнено ідеологію виділення різних територіальних рівнів управління в межах адміністративно-територіального устрою України та запропоновано загальну схему адміністративно-територіального устрою. 
територіальна організація, адміністративно-територіальний устрій Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Бистряков І. К. Міжрегіональні інтеграційні процеси як домінанта розвитку України / І. К. Бистряков, В. В. Пилипів // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 259-260.ЦитуванняДанилишин Б. М., Пилипів В. В. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 5-11. {re2018.03.062.004}

Бистряков І., Пилипів В. Просторові аспекти сталого розвитку: постнекласичний дискурс. Економічна теорія. 2013. №. 2. С. 5-15. {re2019.04.094.003}

Пилипів В., Тичковська Л. Фінансовий механізм управління сталим розвитком економічних систем. Регіональна економіка. 2013. № 2. С. 72-80. {re2020.01.005.008}


Веб-майстер П. Попадюк