Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Чорний Роман СтепановичЧорний Роман Степанович

доктор економічних наук, доцент

директор, завідувач кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін, Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету

Контакти: nnniem@tneu.edu.ua, r.chornyi@icloud.com, kafzegd@gmail.com

Сторінки:СпівавториЦюпак Володимир ПавловичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.13:334.78; JEL M3, M21, M29
Чорний Р. С. Концептуальні підходи до дослідження просторової організації підприємницької діяльності / Р. С. Чорний, В. П. Цюпак // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 160-166.

Літер.: 14


Систематизовано теоретичні та методологічні засади дослідження просторової організації підприємницької діяльності, а саме: розглянуто концептуальні підходи до вивчення таких понять, як «територіальна організація» та «просторова організація» економіки, суспільства, господарської та підприємницької діяльності; визначено трансформацію понятійно-термінологічної системи просторової організації суспільного життя. Узагальнено пріоритетні напрями обґрунтування дієвих організаційно-інституційних та економічних механізмів (засобів, інструментів) регулювання просторової організації підприємницької діяльності. Окреслено коло проблемних питань щодо подальшого вивчення процесу теоретичного й методологічного осмислення наукової системи, яка б описувала питання просторової організації та взаємодій, впливу процесів просторового розвитку на макро-, мікро- і глобальну економічну динаміку. 
простір, територіальна організація економіки, просторова організація підприємницької діяльності, просторові форми організації бізнесу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Чорний Р. С. Теоретико-методологічні аспекти дослідження трудового потенціалу в світлі дискурсу праці / Р. С. Чорний // Регіональна економіка. – 2011. – №2(60). – С. 128-136. 

Розглянуто концептуальні основи та теоретичні підходи до розуміння суті поняття трудового потенціалу, проаналізовано еволюцію поняття трудового потенціалу у світлі дискурсу праці та реаліях цивілізаційних процесів постіндустріальних трансформацій і становлення глобального суспільства знань; проаналізована динаміка виникнення та розуміння поняттєво-термінологічного апарату трудового потенціалу; виділена компонентна структура трудового потенціалу, фактори формування та розвитку трудового потенціалу. 
трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал, трудові ресурси, дискурс праці 


Веб-майстер П. Попадюк