Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Чумакова Ірина ЮріївнаЧумакова Ірина Юріївна

кандидат економічних наук, доцент

в.о. завідувача відділення відділуення методології бухгалтерського обліку і фінансового контролю, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України

Контакти: irina.chumakova@ukr.net

Сторінки:СпівавториДвігун Алла ОлександрівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352:658.115.31; JEL H72, H83, L32, M42
Чумакова І. Ю., Двігун А. О. Механізми підвищення ефективності управління комунальним господарством органами місцевого самоврядування. Регіональна економіка. 2019. №2(92). С. 45-55. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-6.

Літер.: 18


Визначено ключові ризики і проблеми у сфері децентралізації та формування об’єднаних територіальних громад в Україні у контексті забезпечення прозорого і відповідального управління комунальними підприємствами з боку органів місцевого самоврядування. Розглянуто механізми забезпечення підвищення ефективності управління комунальним господарством громади та запровадження нових стандартів прозорості і підзвітності комунальних підприємств. Аналіз норм національного законодавства дав змогу дійти висновку, що в Україні було створено законодавчі передумови для прозорості та підзвітності комунальних унітарних підприємств населенню територіальних громад. Однак зміни, які було внесено в законодавство у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також оновлення Закону про аудиторську діяльність у зв’язку з імплементацією Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом у вітчизняну практику посилюють вимоги до оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств, визнаючи їх підприємствами, що становлять суспільний інтерес, та/або такими, що належать до суб’єктів природної монополії на загальнодержавному ринку. Задля зміцнення нагляду за такими підприємствами у системі управління ними мають бути створені колегіальні органи управління комунальними підприємствами – наглядові ради. У статті надано пропозиції для органів місцевого самоврядування щодо порядку створення наглядових рад на вітчизняних комунальних підприємствах України, забезпечення умов доступу до інформації про фінансові та економічні показники діяльності цих підприємств і забезпечення достовірності їх річної фінансової звітності шляхом проведення обов’язкового аудиту. 
органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, наглядова рада, аудит 


Веб-майстер П. Попадюк