Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Чужиков Віктор ІвановичЧужиков Віктор Іванович

доктор економічних наук, професор

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, професор кафедри європейської інтеграції, факультет мiжнародної економiки i менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Контакти: viktor.chuzhykov@kneu.edu.ua, regloc@ukr.net, chuzhikov.viktor@mail.ru

Сторінки:СпівавториОрловська Вероніка Сергіївна

Федірко Олександр АнатолійовичПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:330.88, JEL О18, О38
Чужиков В. І., Федірко О. А. Локалізм проти глобалізму (європейський методологічний кейс). Регіональна економіка. 2021. №4(102). С. 44-56. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-4-6.

Літер.: 30


Базуючись на результатах аналізу сучасних економічних теорій, автори визначають сутність і з’ясовують роль локалізму, а також похідних від нього понять, що сформувались під впливом глобалізації та регіоналізації світового економічного простору. Виокремлені методологічні фундаменти локалізації, трансформації гомогенної та гетерогенної структур сучасних регіонів, інструментів регіональної і локальної безпеки та багатьох інших розробок. Зазначені тренди розвитку локальних територій, зокрема локалізму. Виявлені переваги й ризики глобальної локалізації (новий організаційний дизайн, оптимізація витрат, глобальний хабізм, щораз більша сингулярність). Встановлено, що важливою ідентифікаційною базою локалізації є параметризація і платформізація, що дозволяє місцевим урядам обрати відповідну стратегію розвитку (розширювальна, звужувальна, кібернетична). Відтак зроблено висновок, що під локалізацією слід розуміти складний мультиструктурний економічний і соціокультурний процес розвитку мікрорегіонів і гармонізацію їх за допомогою селективних інструментів регулювання та вивіреної моделі конкурентних відносин між окремими таксономічними одиницями. Визначено особливості європейської локально-регіональної таксономії і показана роль механізмів та інструментів ЄС у процесі регулювання розвитку локальних моделей. 
глобалізм, регіоналізм, локалізм, локалітет, NUTS, ЄС Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.9:911.375:330.3
Чужиков В. І. Еволюція методології лідерства міст / В. І. Чужиков, В. С. Орловська // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 38-46.

Літер.: 31


Досліджено особливості формування методологічних засад розвитку економіки міст. У відповідності до принципу історизму та, спираючись на надбання основних наукових шкіл, запропонована нова класифікація теоретичних підходів щодо рушійних сил трансформації ролі мегаполісів у глобальній економіці. 
агломерація, теорії розвитку міст, каркас міст, теорія локалізації економічної діяльності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Чужиков В. І. Регіони України: конвергенція чи дивергенція? / В. І. Чужиков // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 266-267.ЦитуванняЧужиков В. І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія : монографія / В. І. Чужиков ; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – K., 2008 – 272 с. {re2017.01.030.004}

Чужиков В. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія: монографія. К.: КНЕУ, 2008. 272 с. {re2021.04.05.014}


Веб-майстер П. Попадюк