Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Галиця Ігор ОлександровичГалиця Ігор Олександрович

доктор економічних наук, професор, старший науковий співробітник

завідувач кафедри економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Контакти: igalica@ukr.net

Сторінки:СпівавториГетьман Оксана Олександрівна

Мельник Ірина ЛеонідівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.24:316.4]:[351:364]; JEL D63, F52, H53
Галиця І. О. Становлення механізму соціальної безпеки: наукова детермінація / І. О. Галиця, О. О. Гетьман // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 62-72.

Літер.: 20


Досліджено генезис концепції соціальної безпеки у вітчизняній і зарубіжній практиці. Розглянуто особливості європейської та американської моделей забезпечення соціальної безпеки, проведено історичний аналіз їх становлення, визначені переваги та недоліки. Визначено характерні риси і проаналізовано чинний механізм забезпечення соціальної безпеки в Україні на основі її нормативно-правового базису. Проведено економіко-статистичний аналіз наукових робіт вітчизняних учених, присвячених розробці механізмів зміцнення соціальної безпеки держави; визначено перспективи застосування наукових здобутків вітчизняних учених у забезпеченні сталого соціального розвитку держави.
Встановлено, що очевидним є рух України до європейської моделі забезпечення соціальної безпеки. Вбачається необхідним предомінантне використання наукових надбань вітчизняних учених щодо розбудови складових підсистем чинного механізму забезпечення соціальної безпеки задля відновлення логічного ланцюга перебігу подій у системі послідовності: «соціальні гарантії > соціальні зобов’язання > соціальне забезпечення > соціальна безпека». 
соціальна безпека, механізм забезпечення соціальної безпеки, наукова детермінація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Галиця І. О. Інтелектуальний потенціал у системі економічної безпеки України: теоретико-методологічні та прикладні аспекти / І. О. Галиця // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 189-190.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Галиця І. О. Вагоме дослідження фінансових аспектів функціонування туристичної індустрії / І. О. Галиця // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 187-188.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48
Галиця І. О. Нові аспекти управління в туристичній індустрії / І. О. Галиця, І. Л. Мельник // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 155-161.

Літер.: 7


Розглядається форма організації бізнесу – підприємницькі мережі. Описані основні характерні ознаки цих мереж, а також їх переваги та недоліки. Розглянуті результати інтелектуально-конкурентної гри щодо перспектив широкого застосування підприємницьких мереж у туристичній індустрії. Показано, що створення таких мереж надасть значні конкурентні переваги туристичним фірмам, що увійдуть до їх складу. 
підприємницькі мережі, корпоративно-конкурентне середовище, туристична індустрія, інтелектуально-конкурентна гра 


Веб-майстер П. Попадюк