Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Гегедош Крістіан ВолодимировичГегедош Крістіан Володимирович

аспірант, Мукачівський державний університет

Контакти: kristian27hehedosh@gmail.com

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.92:339.138:005(477.8:4); JEL F15, M31, O19
Гегедош К. В. Маркетинговий менеджмент у системі транскордонного єврорегіонального співробітництва. Регіональна економіка. 2018. №3(89). С. 44-53. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.03.044_u.php.

Літер.: 23


Наведено та обґрунтовано сучасну проблему управління української частини Карпатського єврорегіону. Вказано на інноваційну систему керування цього єврорегіонального об’єднання з новими учасниками його системи менеджменту, яка побудована на маркетингових засадах. У результаті розроблено сучасні принципи та функції маркетингового управління транскордонним співробітництвом. Проаналізовано також сучасні принципи функціонування стратегії «Карпатський єврорегіон 2020». Побудовано дерево цілей транскордонного співробітництва задля спрощеної схеми орієнтування та управління його всіма суб’єктами-учасниками єврорегіону. 
транскордонне співробітництво, Карпатський єврорегіон, маркетинговий менеджмент, функції та принципи, дерево цілей ЦитуванняГегедош К. В., Чучка І. М. Особливості та перспективи економічного співробітництва в міжрегіональній асоціації «Карпатський єврорегіон». Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. 2016. Т. 21. Вип. 9(51) С. 7-11. URL: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2173 {re2018.03.044.001}

Гегедош К. В. Інноваційний механізм менеджменту в підвищенні ефективності транскордонного співробітництва в Міжрегіональній Асоціації «Карпатський Єврорегіон». Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних відносин: матеріали Міжн. наук. практ. конференції (м. Дніпро, 21-22 жовтня 2016 р.). Дніпро: Перспектива, 2016. С. 17-19. URL: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2169 {re2018.03.044.019}

Гегедош К. В., Проскура В. Ф. Інноваційний механізм менеджменту в системі транскордонного економічного співробітництва (на прикладі Міжрегіональної Асоціації «Карпатський Єврорегіон»). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 16. Ч. 1. С. 63-67. URL: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2182 {re2018.03.044.020}

Гегедош К. В. Вдосконалення механізму взаємодії України та країн Вишеградської групи в рамках Карпатського Єврорегіону на засадах інтерактивного маркетингу. The Visegrad Four – Ukrainian dimension. Integration – step by step. Riga: Baltija Publishing, 2017. С. 147-160. URL: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2183 {re2018.03.044.021}

Гегедош К. В. Особливості застосування принципів та функцій маркетингового менеджменту в системі транскордонного співробітництва. Innovative economy: processes, strategies, technologies: Materials of II International scientific conference (2018, Jan 26). Kielce, 2018. Part II. Pp. 43-46. URL: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2191 {re2018.03.044.022}


Веб-майстер П. Попадюк