Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2018.03.044

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.92:339.138:005(477.8:4); JEL F15, M31, O19
Гегедош К. В. Маркетинговий менеджмент у системі транскордонного єврорегіонального співробітництва. Регіональна економіка. 2018. №3(89). С. 44-53. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.03.044_u.php.
Літер.: 23

АвториГегедош Крістіан Володимирович

аспірант, Мукачівський державний університет

Контакти: kristian27hehedosh@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Наведено та обґрунтовано сучасну проблему управління української частини Карпатського єврорегіону. Вказано на інноваційну систему керування цього єврорегіонального об’єднання з новими учасниками його системи менеджменту, яка побудована на маркетингових засадах. У результаті розроблено сучасні принципи та функції маркетингового управління транскордонним співробітництвом. Проаналізовано також сучасні принципи функціонування стратегії «Карпатський єврорегіон 2020». Побудовано дерево цілей транскордонного співробітництва задля спрощеної схеми орієнтування та управління його всіма суб’єктами-учасниками єврорегіону.

Ключові слова:

транскордонне співробітництво, Карпатський єврорегіон, маркетинговий менеджмент, функції та принципи, дерево цілей

Посилання

  
 1. Гегедош К. В., Чучка І. М. Особливості та перспективи економічного співробітництва в міжрегіональній асоціації «Карпатський єврорегіон». Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. 2016. Т. 21. Вип. 9(51) С. 7-11. URL: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2173
 2. Клімкін П. А. Необхідно перезавантажити Карпатський євро регіон. Цензор.нет. 05.12.2017 URL: https://ua.censor.net.ua/n3037503
 3. Палінчак М. М., Приходько В. П., Устич С. І., Стеблак Д. М. Історія, що об’єднує. Нариси новітнього транскордонного співробітництва у Карпатському регіоні / Ужгородський національний університет. Ужгород: Говерла, 2017. 465 с.
 4. Артьомов І. В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України: монографія. Ужгород: Ліра, 2009. 520 с.
 5. Лендєл М. А., Студеняк П. Ю. Регіон в системі прикордонного співробітництва: монографія / Ужгородський національний університет. Ужгород: Карпати, 2009. 472 с.
 6. Лендєл М. А. Центральноєвропейський досвід участі громадянського суспільства у транскордонному співробітництві: уроки для України Транскордонне співробітництво на нових східних кордонах ЄС: матеріали міжнародної конференції. Ужгород: Ліра, 2009. С 183-188.
 7. Газуда Л. М., Рубіш М. А. Реалізація спільних проектів транскордонного співробітництва: монографія. Ужгород, 2015. 276 с.
 8. Мітряєва С. І. Карпатський Єврорегіон – інструмент євроінтеграційної стратегії України. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України: сайт. URL: http://www.niss.gov.ua/vydanna/panorama/issue.php?s=gpgs0&issue=2005_1
 9. Мікловда В. П., Студеняк П. Ю. Зовнішньоекономічні зв’язки на регіональному прикордонному рівні: навч. посіб. Ужгород, 2009. 128 с.
 10. Гоблик В. В. Регіональна політика Європейського Союзу в контексті розвитку транскордонних регіонів. Агросвіт. 2015. №3-4. С. 21-25.
 11. Чучка І. М. Вплив транскордонного співробітництва на розвиток національної економіки. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 5. С. 143-151.
 12. Бєлєнький П. Ю., Мікула Н. А., Матвєєв Є. Е. Конкурентність на транскордонних ринках. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2005. 214 с.
 13. Мікула Н. А. Єврорегіони: досвід та перспективи. Львів: ІРД НАН України, 2003. 223 с.
 14. Борщевський В. В., Коваль І. В. Роль менеджменту консалтингових компаній в розвитку транскордонного бізнесу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2010. Вип. 6(86). Регіональний розвиток та транскордонне співробітництво. С. 18-27.
 15. Цісінська О. Б. Транскордонна партнерська мережа інституцій бізнесу, влади та громадського сектору регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2013. Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі. С. 374-382.
 16. Мікула Н. А. (ред.). Рекомендації щодо впровадження нових форм транскордонного співробітництва. Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2010. 150 с.
 17. Притула Х. М., Цибульська Ю. О., Калат Я. Я., Цісінська О. Б. Сучасний стан і перспективи розвитку транскордонного співробітництва за участю прикордонних регіонів України: соціологічна оцінка. Регіональна економіка. 2016. № 2(80). С. 181-190.
 18. Притула Х. М., Пастернак О. І., Калат Я. Я., Цісінська О. Б., Демедюк О. П. Особливості соціально-економічного розвитку прикордонних областей в умовах дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: за результатами експертних оцінок. Регіональна економіка. 2017. № 4(86). С. 91-101.
 19. Гегедош К. В. Інноваційний механізм менеджменту в підвищенні ефективності транскордонного співробітництва в Міжрегіональній Асоціації «Карпатський Єврорегіон». Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних відносин: матеріали Міжн. наук. практ. конференції (м. Дніпро, 21-22 жовтня 2016 р.). Дніпро: Перспектива, 2016. С. 17-19. URL: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2169
 20. Гегедош К. В., Проскура В. Ф. Інноваційний механізм менеджменту в системі транскордонного економічного співробітництва (на прикладі Міжрегіональної Асоціації «Карпатський Єврорегіон»). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 16. Ч. 1. С. 63-67. URL: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2182
 21. Гегедош К. В. Вдосконалення механізму взаємодії України та країн Вишеградської групи в рамках Карпатського Єврорегіону на засадах інтерактивного маркетингу. The Visegrad Four – Ukrainian dimension. Integration – step by step. Riga: Baltija Publishing, 2017. С. 147-160. URL: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2183
 22. Гегедош К. В. Особливості застосування принципів та функцій маркетингового менеджменту в системі транскордонного співробітництва. Innovative economy: processes, strategies, technologies: Materials of II International scientific conference (2018, Jan 26). Kielce, 2018. Part II. Pp. 43-46. URL: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2191
 23. The Carpathian Euroregion Strategy 2020 & beyond. Carpathian Euroregion Slovakia: Website. 25.12.2015. 110 p. URL: http://www.ker.sk/files/2016-03-31-202826-The_Carpathian_Euroregion_Strategy_2020_web.pdf


Веб-майстер П. Попадюк