Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Гоблик Володимир ВасильовичГоблик Володимир Васильович

доктор економічних наук, доцент, кандидат філософських наук

старший науковий співробітник сектору проблем транскордонного співробітництва відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; проректор з наукової роботи та розвитку, Мукачівський державний університет

Контакти: goblykvv@mail.msu.edu.ua

Сторінки:СпівавториМікловда Василь Петрович

Пітюлич Михайло Іванович

Тимечко Ірина РоманівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.5.021:332.021:005.96; JEL J21, O15, R23
Мікловда В. П. Економічна безпека регіону: трудоресурсний контекст / В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич, В. В. Гоблик // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 10-15.

Літер.: 11


Обґрунтовано підходи до управління ризиками на регіональному рівні господарювання у сфері соціально-трудових відносин. Особливу увагу приділено дослідженню ймовірних ризиків у сфері демографічного розвитку, міграційних процесів і зайнятості населення Закарпатської області. Досліджено основні причини, що генерують умови для виникнення ризиків, з урахуванням форм їх прояву на локальних ринках праці. На основі проведеного аналізу здійснено структуризацію ймовірних загроз та окреслено підходи до формування механізму управління ризиками. 
безпека, ризики, регіон, соціально-трудові відносини, механізм управління Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.5:339.923:061.1(477)
Гоблик В. В. Специфіка прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС / В. В. Гоблик, І. Р. Тимечко // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 195-200.

Літер.: 7


Визначено прикордонну торгівлю та місце її локалізації. Класифіковано суб’єкти за активністю зайнятості нею. Досліджено специфіку прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС, зокрема в українсько-польському, українсько-словацькому, словацько-польському регіонах. Проаналізовано вплив підписання та ратифікації Угод про малий прикордонний рух України з суміжними державами – членами ЄС на розвиток прикордонної торгівлі. Виявлено інтерес суміжних держав – членів ЄС щодо організації прикордонної торгівлі в транскордонному просторі з Україною. 
прикордонна торгівля, суб’єкти прикордонної торгівлі, транскордонний потік, прикордонна територія, малий прикордонний рух ЦитуванняГоблик В. В. Вплив інституційно-правових бар’єрів на ефективність зовнішньоекономічної діяльності в транскордонних регіонах / В. В. Гоблик, Я. Ю. Дем’ян // Економічний форум. – 2015. – № 3. – С. 123-128. {re2016.04.108.004}

Регулювання трудоміграційних процесів у транскордонному регіоні / заг. ред.: М. І. Пітюлич ; [М. І. Пітюлич, В. В. Гоблик, Т. Д. Щербан та ін.]. – Мукачево: Вид-во Мукачівського державного університету, 2012. – 150 с. {re2017.02.010.010}

Гоблик В. В. Регіональна політика Європейського Союзу в контексті розвитку транскордонних регіонів. Агросвіт. 2015. №3-4. С. 21-25. {re2018.03.044.010}


Веб-майстер П. Попадюк