Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Мікловда Василь ПетровичМікловда Василь Петрович

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений працівник освіти України

провідний спеціаліст, Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України; завідувач кафедри економіки підприємства, факультет економіки, Інститут економіки і міжнародних відносин, Ужгородський національний університет

Контакти: vasyl.miklovda@uzhnu.edu.ua

Сторінки:СпівавториГоблик Володимир Васильович

Пітюлич Михайло Іванович

Товт Катерина СтепанівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.5.021:332.021:005.96; JEL J21, O15, R23
Мікловда В. П. Економічна безпека регіону: трудоресурсний контекст / В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич, В. В. Гоблик // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 10-15.

Літер.: 11


Обґрунтовано підходи до управління ризиками на регіональному рівні господарювання у сфері соціально-трудових відносин. Особливу увагу приділено дослідженню ймовірних ризиків у сфері демографічного розвитку, міграційних процесів і зайнятості населення Закарпатської області. Досліджено основні причини, що генерують умови для виникнення ризиків, з урахуванням форм їх прояву на локальних ринках праці. На основі проведеного аналізу здійснено структуризацію ймовірних загроз та окреслено підходи до формування механізму управління ризиками. 
безпека, ризики, регіон, соціально-трудові відносини, механізм управління Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мікловда В. П. Транскордонне міжрегіональне співробітництво України та ЄС / В. П. Мікловда // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 215-218.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мікловда В. П. Про інвестиційне забезпечення інтелектуалізації економіки України / В. П. Мікловда // Регіональна економіка. – 2011. – №2(60). – С. 175-177.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.13:338.462:334.012.64
Мікловда В. П. Ефективність діяльності малих підприємств на регіональному ринку послуг (на прикладі Закарпатської області) / В. П. Мікловда, К. С. Товт // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 33-39.

Літер.: 9


Здійснено аналіз стану та тенденцій діяльності малих підприємств на регіональному ринку послуг (на прикладі Закарпатської області), особливостей формування ефективного малого бізнесу в умовах ринкової трансформації економіки регіону. Визначено особливості оцінки соціальної та економічної ефективності малих підприємств на регіональному ринку послуг. Виявлено суперечності діяльності малих підприємств на підставі отриманих результатів оцінки показників ефективності. 
мале підприємство, регіональний ринок послуг, ефективність, продуктивність праці, рентабельність, зайнятість ЦитуванняМікловда В. П., Студеняк П. Ю. Зовнішньоекономічні зв’язки на регіональному прикордонному рівні: навч. посіб. Ужгород, 2009. 128 с. {re2018.03.044.009}

Гірські території Закарпаття: соціально-економічні трансформації: монографія / заг. ред.: В. П. Мікловда. Ужгород: ПП «Бреза», 2012. 262 с. {re2020.03.023.004}


Веб-майстер П. Попадюк