Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Графська (Коркуна) (Масна) Орислава ІванівнаГрафська (Коркуна) (Масна) Орислава Іванівна

кандидат економічних наук

доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Львівський державний університет фізичної культури

Контакти: grafskayaorislava@gmail.com

Сторінки:СпівавториКоркуна Іван Іванович

Парфенюк Євгенія Іванівна

Смовженко Тамара Степанівна

Цільник Олег ЯрославовичПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 338:486:332.146(477); JEL L83, O18, R11
Смовженко Т. С., Графська О. І. Оцінювання потенціалу розвитку туристично-рекреаційної сфери в економіці регіонів України. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 44-57. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-4.

Літер.: 10


Оцінюється потенціал розвитку туристично-рекреаційної сфери та ефективність його використання в економіці регіонів України. Проведений аналіз чинників впливу на формування потенціалу туристично-рекреаційної сфери регіонів України дав змогу згрупувати їх у такі групи: природно-географічні, економічні, соціально-демографічні, інституційні, науково-технічні. Визначено основні глобальні тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг, від яких залежать вектор і можливості формування потенціалу туристично-рекреаційної сфери регіонів України з огляду на критерій стратегічної конкурентоспроможності і мету розширення масштабів розвитку та інтеграції туристичної індустрії в міжнародний ринок туристичних послуг. Аналіз залежностей основних показників розвитку туристично-рекреаційної сфери регіонів України за період 2013-2018 рр. вказав на проблему неефективного використання транспортної інфраструктури у нарощенні потенціалу розвитку туристично-рекреаційної сфери регіонів України, проте на ефективність використання туристично-рекреаційного потенціалу території позитивно вплинули як обсяги капiтальних iнвестицiй у туристично-рекреаційній сфері, так і обсяги прямого іноземного інвестування, що визначає доцільність подальшої державної та локальної політики підтримки та стимулювання як внутрішнього, так і іноземного інвестування у розвиток туристично-рекреаційної індустрії регіонів України. 
регіон, економіка, туристично-рекреаційна сфера, потенціал розвитку, оцінювання Репозитарій ІРД НАНУ УДК [330.322:330.131.7]:338.48:[338.46:640.43]:005.334; JEL L83, O16
Смовженко Т. С., Коркуна О. І., Коркуна І. І., Цільник О. Я. Ризики інвестиційної діяльності в сфері туризму та готельно-ресторанному бізнесі. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 154-160. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-16.

Літер.: 15


Проведено дослідження інвестиційної діяльності туристичної сфери та готельно-ресторанного бізнесу. Охарактеризовано наявність низки міжгалузевих зв’язків у сфері туризму та готельно-ресторанній справі. Виділено переваги інвестиційної діяльності в досліджуваній сфері як для економіки країни, так і для самого інвестора. Розкрито процес планування інвестиційної діяльності із забезпечення підприємства необхідними інвестиційними ресурсами для підвищення ефективності його інвестиційної діяльності у майбутньому. Здійснено комплексний аналіз поняття інвестиційних ризиків. Проведено класифікацію ризиків інвестиційної діяльності у сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Визначено вплив інвестиційних ризиків на розвиток сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу. 
інвестиції, ризик, туризм, готельно-ресторанний бізнес, підприємництво Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.012.64 (410)
Масна О. І. Особливості розвитку малого підприємництва в економіці Великобританії / О. І. Масна, Є. І. Парфенюк // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 114-120.

Літер.: 19


Розглянуто процеси становлення та розвитку малого підприємництва в економіці Великобританії. Розкрито основні проблеми та перспективи малого бізнесу в різних галузях англійської економіки. 
мале підприємництво, малий бізнес, малі й середні підприємства, фінансове забезпечення, кредитування 


Веб-майстер П. Попадюк