Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Гринчишин (Динь) Ірина МиколаївнаГринчишин (Динь) Ірина Миколаївна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: i.hrynchyshyn@ukr.net

Сторінки:СпівавториВікнянська Анастасія Олександрівна

Сторонянська Ірина ЗеновіївнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14:314.17:364(477); JEL H55
Гринчишин І. М. Напрями підвищення ефективності використання бюджетних коштів на соціальний захист в Україні: регіональний та місцевий виміри. Регіональна економіка. 2018. №4(90). С. 94-102. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.04.094_u.php.


Висвітлено регіональні особливості використання бюджетних коштів на соціальний захист та визначено напрями підвищення ефективності їх використання. У результаті проведеного дослідження виявлено особливості регіональної диференціації як основних отримувачів соціальних допомог, пільг і послуг, так і нерівномірного розподілу використаних бюджетних ресурсів за регіонами, результати якого вказують на необхідність врахування регіональної специфіки при формування та реалізації соціальної політики. Встановлено, що одним з дієвих перспективних напрямів є заміна соціальних пільг більш адресними та соціально справедливими, що відповідатиме цілям соціального захисту – забезпечення матеріальної підтримки соціально незахищених осіб. Обґрунтовано необхідність упровадження проактивних заходів у сфері соціального захисту, спрямованих на реінтеграцію малозабезпечених осіб (отримувачів соціальної допомоги малозабезпеченим) до трудової діяльності, супроводження виплат субсидії з одночасною монетизацією та заходами, спрямованими на посилення економії енергоресурсів. Визначено потребу в нівелюванні розбіжностей завантаження та фінансування закладів надання соціальних послуг з урахуванням територіальних відмінностей контингенту отримувачів соціальних послуг. Виявлено ризики надання соціальних послуг територіальними громадами та визначено напрями підвищення ефективності фінансового забезпечення соціального захисту в умовах реформи адміністративно-територіального устрою та територіальної організації влади. 
соціальний захист, соціальна пільга, соціальна допомога, соціальні послуги, регіон, бюджетні ресурси, фінанси Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.021:351.82(477.8); JEL R10
Гринчишин І. М. Стратегічні орієнтири розвитку Карпатського регіону у світлі формування і реалізації нової регіональної політики // Регіональна економіка. 2017. №4(86). С. 14-21.

Літер.: 13


Висвітлено стратегічні орієнтири розвитку областей Карпатського регіону та проведено їх оцінку на предмет узгодження з цілями Державної стратегії регіонального розвитку, доведено необхідність пріоритетизації стратегічних орієнтирів розвитку регіонів на основі виявлення так званих «точок росту», які активізують процес використання власного потенціалу та економічне зростання регіону. Встановлено, що одним з дієвих напрямів формування та реалізації нової регіональної політики є фокус на розвиток макрорегіонів, до яких належить і Карпатський регіон. У результаті проведеного дослідження визначено особливості планування, фінансування та реалізації заходів регіонального розвитку, результати якого вказують на необхідність інтеграції розвитку регіонів, у тому числі й фінансових ресурсів, спрямованих на розвиток регіону. Обґрунтовано необхідність підвищення рівня культури стратегічного планування, спрямованого на реалістичність плану заходів з реалізації стратегій регіонального розвитку з чітким визначенням організаційних, фінансових і контрольних параметрів; організація належного інформаційного забезпечення реалізації регіональної політики на засадах підвищення прозорості прийняття рішень і їх виконання, рівня поінформованості усіх зацікавлених осіб, можливостей громадського моніторингу управлінських рішень на місцях. 
регіональний розвиток, стратегія розвитку, стратегічні орієнтири, макрорегіон, Карпатський регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.13:364.5
Сторонянська І. З. Особливості формування та використання фінансових ресурсів пенсійного страхування на місцевому рівні (на прикладі Львівської області) / І. З. Сторонянська, І. М. Гринчишин // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 73-80.

Літер.: 3


Розглянуто особливості сучасного етапу розвитку пенсійного страхування на місцевому рівні (на прикладі Львівської області). Встановлено, що диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів посилюють територіальну диференціацію формування та використання фінансових ресурсів Пенсійного фонду України як за показниками сукупних доходів, так і за показниками сукупних видатків. На основі алгоритму дослідження регіональної диференціації з’ясовано, що державна політика регіонального розвитку у сфері пенсійного страхування побудована з урахуванням інтеграції рівнів пенсійного забезпечення громадян, однак це зумовлює додаткове навантаження на Державний бюджет України. Доведено необхідність розроблення оптимізаційних заходів щодо формування та використання фінансових ресурсів пенсійного страхування з урахуванням соціально-економічного розвитку регіонів. 
пенсійне страхування, фінансові ресурси, доходи, видатки, регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 369.212:332.143
Гринчишин І. М. Оцінювання та напрями підвищення інформаційної відкритості Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності / І. М. Гринчишин, А. О. Вікнянська // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 124-131.

Літер.: 7


На підставі проведеного моніторингу інформаційної відкритості Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за параметрами загальної, обов’язкової та додаткової інформації виявлено неузгодженість вимог щодо інформаційного забезпечення. Це зумовило неналежне інформування населення про діяльність виконавчих органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та можливості системи соціального страхування. Встановлено суб’єктивний підхід щодо обсягів і способу оприлюднення офіційної інформації, що визначається кожним обласним відділенням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності самостійно. Запропоновано рекомендації для забезпечення інформаційної відкритості Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в частині забезпечення єдиної впорядкованої структури розміщення інформації, необхідності обов’язкового звітування про забезпечення розвитку комунікаційних каналів, встановлення періодичності інформування за напрямами діяльності, запровадження інструменту зворотного зв’язку. 
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, інформаційне забезпечення, інформаційна відкритість 


Веб-майстер П. Попадюк