Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Гузар Уляна ЄвгенівнаГузар Уляна Євгенівна

кандидат економічних наук

старший викладач кафедри менеджменту та соціальних наук, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Контакти: ulyna1@ukr.net

Сторінки:СпівавториСемів Любов КазимирівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Семів Л. К. Трудова діяльність в економіці знань: підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів / Л. К. Семів, У. Є. Гузар // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 131-140. 

Окреслено підходи до дослідження особливостей економіки, заснованої на знаннях, яка висуває до трудової діяльності та трудової поведінки особливі вимоги. Використовуючи напрацьовані світовою практикою індикатори, які відображають рівень розвитку сектору підвищеного попиту на знання і в цілому економіки знань, розроблено підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів на трудову діяльність, які базуються на використанні інструментарію кореляційно-регресійного моделювання. Побудовані регресійні моделі дозволили перевірити гіпотезу, що розмежування процесу створення нового знання (виробництво і передача знань, розповсюдження знань, їх використання) розкриває нові грані дослідження особливостей трудової діяльності в умовах переходу до економіки знань. 
трудова діяльність, знаннєві фактори, економіка знань Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гузар У. Є. Економіка знань та її перспективи для України / У. Є. Гузар // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 27-35. 

Викладено поняття економіки знань, її складові – інтелект, інформація та знання. Виділено основні проблеми в контексті розвитку економіки, яка базується на знаннях. Розкрито поняття національної, інноваційної системи та інноваційної культури. Охарактеризовано реальний стан сфер освіти і науки в Україні. На основі проведеного дослідження проаналізовані перспективи розвитку економіки знань в Україні та запропоновані стратегічні завдання для усунення проблем у сфері освітньої та наукової діяльності. 
економіка знань, інтелект, інформація, знання, освіта, наука, національна інноваційна система 


Веб-майстер П. Попадюк