Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Ільїч Людмила МиколаївнаІльїч Людмила Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

старший науковий співробітник, екс-докторант відділу соціальних проблем ринку праці, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

Контакти: ilyich_l@meta.ua

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.108
Ільїч Л. М. Людський капітал інноваційної діяльності: проблеми підготовки, залучення й утримання талантів / Л. М. Ільїч // Регіональна економіка. – 2014. – №4(74). – С. 127-135.

Літер.: 10


Вивчені проблеми розвитку людського капіталу для потреб інноваційної діяльності в Україні. Досліджено позиції України у світових рейтингах за людським капіталом та інноваціями. Доведено, що країна має достатній науково-технічний потенціал для забезпечення сталого міжнародного співробітництва в інноваційній сфері. Виявлено, що створенню сприятливого середовища для розвитку людського капіталу інноваційної діяльності перешкоджають нерозвиненість внутрішнього ринку інновацій, недостатні обсяги фінансування науки, низький рівень соціального захисту й безпеки, відсутність сприятливого середовища для залучення талантів, недосконалість правової бази у сфері захисту інтелектуальної власності. Запропоновано основні заходи щодо забезпечення стійкого розвитку людського капіталу інноваційної діяльності в Україні. 
людський капітал, інновації, інноваційна діяльність, наукові кадри, «відтік талантів», конкурентоспроможність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.52
Ільїч Л. М. Ендогенні та екзогенні детермінанти структурних трансформацій ринку праці на сучасному етапі його розвитку / Л. М. Ільїч // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 61-70.

Літер.: 10


Розглянуто теоретичні аспекти аналізу трансформацій ринку праці. Досліджено взаємовплив чинників зовнішнього та внутрішнього порядку, які зумовлюють структурні трансформації ринку праці, та запропоновано заходи щодо запобігання їхнім негативним проявам. 
ринок праці, індустріальна та постіндустріальна економіка, структурна трансформація, детермінанти структурних трансформацій ЦитуванняІльїч Л. М. Ефективність відтворення трудового потенціалу України : [монографія] / Л. М. Ільїч. – К.: Енергія плюс, 2007. – 212 c. {re2016.04.045.009}

Ільїч Л. М. Структурні трансформації транзитивного ринку праці України. К.: Алерта, 2017. 608 с. ISBN 978-617-566-448-3. {re2018.01.154.001}


Веб-майстер П. Попадюк